Växtbibliotek A-Ö

Eftersom odlingsråd och odlingsförutsättningar skiljer sig mycket mellan odling av ätbara växter utomhus eller i växthus och odlingen av mikrogrönt inomhus har vi valt att dela upp odlingsråden i två olika bibliotek – ett för köksträdgården och ett för mikrogrönt. 

I detta bibliotek har vi samlat alla våra bästa odlingsråd för över 100 grönsaker, ätbara blommor, kryddväxter och bär. Här finns råd för sådd till skörd och allt däremellan.
Läs mer

Odlingen av mikrogrönt sker ofta inomhus under vinterhalvåret och skiljer sig på många sätt från att odla andra ätbara växter. Därför ligger mikrogrönt i ett eget bibliotek – Mikrogrönt A-Ö.
Läs mer