Välkommen! Ditt medlemsskap är nu aktivt

Ditt medlemskap är nu aktivt och du har nu tillgång till Odla ätbarts medlemsinnehåll – Odlingsplaneringen. 

Här på medlemssidorna kan du som medlem skapa din egen odlingsplanering – välja ut de grödor du odlar och få överblick över bland annat:

  • Frö- och plantbehov i odlingen
  • När olika grödor bör sås och planteras ut
  • Sådjup, plantavstånd och radavstånd för dina grödor
  • Odlings- och skötselråd för dina grödor samlade på en och samma plats 

Här skapar du din första växtlista: