Växter i köksträdgården A-Ö

Klicka på en bild för mer information om varje gröda, eller gör dina val och filtrera. 

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här:

I växtbiblioteket finns information om de över 100 grönsaker, blommor, kryddväxter och bär som biblioteket innehåller.

Ovanför bilderna här på startsidan finns en knapp för att filtrera växtbiblioteket med check-boxar. Klicka här för att läsa mer om växtbiblioteket. 

Om man klickar på bilderna kommer man till det som vi kallar för ”Växtkorten”. Ett växtkort är en sida med detaljerad, specifik information om t ex odling, skörd, lagring för respektive gröda.
Klicka här för att läsa mer om växtkorten.

Filtera här:

Kategori

Växtplats

Familj

Sådd

Typ av jord

Näringsbehov

Vattenbehov

Årighet

Kommer igen efter skörd

Övrigt