Tomat, busk

Ampeltomat, Frilandstomat

Beskrivning

Tomater finns som högväxande tomater som odlas främst i växthus eller skyddat läge och som busktomater som passar extra bra att odla på friland. Det finns tusental sorters tomater och frukternas storlek varierar från puttekulor till bifftomater som kan väga flera kilo och färgen kan vara gul, röd, orange, svartlila och vit.

Odling

För att odla tomater: Vid odling av tomater på friland, välj sorter som är anpassade för frilandsodling. Förkultivera inomhus i krukor tidigt på säsongen. Fyll krukorna med 2/3 planteringsjord och 1/3 såjord ovanpå. Håll sådden vid 22-25 grader och efter groning vid 18-20 grader. Låt plantorna stå så ljust som möjligt. Omskolas när plantan har fått sitt första karaktärsbladpar och är stor nog att hantera (ett par centimeter hög). Var noga med att hålla i bladen istället för stjälken vid omskolningen. Plantera ner plantorna så att det nedersta bladparet är just över jordytan så bildas mer rötter och plantan blir stabilare. Om plantorna är gängliga, toppa dem ovanför ett bladpar. Då kommer nya skott och plantan blir knubbig och kompakt. Även den avklippta toppen kan planteras i såjord blandad med perlit och efter ett par veckor i soligt läge blir det en ny planta.
Utplanteras efter avhärdning på friland. Nattemperatur bör vara minst åtta grader vid utplantering. Plantera ner plantona så att det nedersta bladparet är just över jordytan för att plantan ska stå stabilt.

Skötsel

Odlingsplatsen ska vara solig och skyddad. Tomater vill ha porös, djup, näringsrik och fuktighetshållande jord så jordförbättra om det behövs med komposterad stallgödsel eller kompost och tillsätt gärna benmjöl. Att odla tomater i en upphöjd bädd är ett knep för att öka värmen i jorden.
Busktomater behöver oftast inte bindas upp men höga sorter kan behöva stöd med t ex spalje eller käppar. Busktomater behöver inte tjuvas. Det tar c:a sex veckor från blomma till tomat så på sensommaren kan plantorna toppas, då slutar plantan bilda nya klasar som ändå inte kommer hinna mogna innan säsongen är över. Vattna innan jorden torkat ut men vattna inte så att tomaterna står i vatten. Börja gödselvattna två till tre veckor efter utplantering. Det är också bra att täcka jorden med gräsklipp, 5 cm tjockt åt gången, men håll ögonen på att det inte blir för mycket kväve så att plantorna utvecklar bladmassa istället för frukter.
Det finns en slags busktomat med svag stjälkstyvhet som ger ett hängande växtsätt. De kallas ampeltomater och går utmärkt att odla hängandes i ampel.

Skörd och ätbara delar

Skörda när fukterna fått sin rätta färg men fortfarande är spänstiga.

Lagring

Förvaras i rumstemperatur. Tomater ätes färska eller kokas i grytor, soppor eller dyligt. På hösten när plantan inte längre klarar kylan, plockas de gröna tomaterna och tas in för eftermogning i rumstemperatur. Gröna tomater kan också stekas eller syltas.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Tomat angrips sällan av skadeinsekter, men ibland kan bladlöss, spinn eller vita flygare i växthus ställa till problem i växthus. Bekämpa med bilogisk bekämpning (dvs. andra, nyttiga insekter) eller växtskyddsmedel. Flera svampar, bakterier och virus utgör ett större hot mot tomaterna, särskilt i växthus. Många av dessa övervintrar i jorden så det är viktigt att städa ordentlingt på hösten. Plantera bara friska, kraftiga plantor och undvik tät plantering. Bränn eller kasta alla angripna växtdelar i soporna.
En virussjukdom som är särskilt besvärlig är tomatmosaik. Moderna sorter är resistena men frön till gamla sorter kan ha smitta kvar. Viruset ger mosaikmönster på bladen och kraftigt minskad skörd. Vid smitta bränn angripna plantor, byt jord till hösten och rengör växthuset noga.
Potatisbladmögel sprids från angripna potatisplantor och ger brunfläckiga blad och fläckiga oätliga frukter. Odla inte potatis intill tomaterna och välj potatissorter som är motståndskraftiga. Ta genast bort alla blad och frukter som blivit angripna och släng i soporna eller bränn.
Pistillröta ger stora gråbruna fläckar i pistilländen. Pistillröta orsakas av ojämn vattning, för mycket vatten eller ojämn näringstillförsel. Bladrullning ger styva blad som rullar upp sig. Orsaken är ofta förlåg nattemperatur eller för hård beskärning. Skörden påverkas inte negativt av bladrullning.

Sorttips

’Gold Nugget’, ’Green Grape’, ’Hundreds of Thousands’, ’Subarctic Plenty’

Samplanteringsväxter

Lök, persilja, basilika, krasse, morot

Trivs inte med

Vill helst inte ha potatis, majs, kålfamiljen eller fänkål i närheten.
Odling av busktomater på en planta på friland
Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Solanum lycopersicum
Växtfamilj: Solanaceae (potatisväxter)
Växtplats: Växthus/skyddat läge
Typ av jord: Mull
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: 100-150
Dagar sådd-utplantering: 42-56
Dagar grotid: 6-10
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 14
Plantavstånd (cm): 50
Radavstånd (cm): 50
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): 30-300
Tål halvskuggigt läge: Nej
Tål antal minusgrader (°C): 0
Vattenbehov: Stort
Näringsbehov: Stort
Kommer igen efter skörd: Nej

Odlingskalender:

Tomat, busk

Odlingskalender

J F M A M J J A S O N D

Tider för sådd och förodling för din odlingszon?​

I vår medlemstjänst Min odlingsplanering, beräknar vi första datum för sådd, omskolning, utplantering och skörd av alla växter som finns i Odla ätbarts västbibliotek – för din växtzon!

Beskrivning

Tomater finns som högväxande tomater som odlas främst i växthus eller skyddat läge och som busktomater som passar extra bra att odla på friland. Det finns tusental sorters tomater och frukternas storlek varierar från puttekulor till bifftomater som kan väga flera kilo och färgen kan vara gul, röd, orange, svartlila och vit.

Odling

För att odla tomater: Vid odling av tomater på friland, välj sorter som är anpassade för frilandsodling. Förkultivera inomhus i krukor tidigt på säsongen. Fyll krukorna med 2/3 planteringsjord och 1/3 såjord ovanpå. Håll sådden vid 22-25 grader och efter groning vid 18-20 grader. Låt plantorna stå så ljust som möjligt. Omskolas när plantan har fått sitt första karaktärsbladpar och är stor nog att hantera (ett par centimeter hög). Var noga med att hålla i bladen istället för stjälken vid omskolningen. Plantera ner plantorna så att det nedersta bladparet är just över jordytan så bildas mer rötter och plantan blir stabilare. Om plantorna är gängliga, toppa dem ovanför ett bladpar. Då kommer nya skott och plantan blir knubbig och kompakt. Även den avklippta toppen kan planteras i såjord blandad med perlit och efter ett par veckor i soligt läge blir det en ny planta.
Utplanteras efter avhärdning på friland. Nattemperatur bör vara minst åtta grader vid utplantering. Plantera ner plantona så att det nedersta bladparet är just över jordytan för att plantan ska stå stabilt.

Skötsel

Odlingsplatsen ska vara solig och skyddad. Tomater vill ha porös, djup, näringsrik och fuktighetshållande jord så jordförbättra om det behövs med komposterad stallgödsel eller kompost och tillsätt gärna benmjöl. Att odla tomater i en upphöjd bädd är ett knep för att öka värmen i jorden.
Busktomater behöver oftast inte bindas upp men höga sorter kan behöva stöd med t ex spalje eller käppar. Busktomater behöver inte tjuvas. Det tar c:a sex veckor från blomma till tomat så på sensommaren kan plantorna toppas, då slutar plantan bilda nya klasar som ändå inte kommer hinna mogna innan säsongen är över. Vattna innan jorden torkat ut men vattna inte så att tomaterna står i vatten. Börja gödselvattna två till tre veckor efter utplantering. Det är också bra att täcka jorden med gräsklipp, 5 cm tjockt åt gången, men håll ögonen på att det inte blir för mycket kväve så att plantorna utvecklar bladmassa istället för frukter.
Det finns en slags busktomat med svag stjälkstyvhet som ger ett hängande växtsätt. De kallas ampeltomater och går utmärkt att odla hängandes i ampel.

Skörd och ätbara delar

Skörda när fukterna fått sin rätta färg men fortfarande är spänstiga.

Lagring

Förvaras i rumstemperatur. Tomater ätes färska eller kokas i grytor, soppor eller dyligt. På hösten när plantan inte längre klarar kylan, plockas de gröna tomaterna och tas in för eftermogning i rumstemperatur. Gröna tomater kan också stekas eller syltas.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Tomat angrips sällan av skadeinsekter, men ibland kan bladlöss, spinn eller vita flygare i växthus ställa till problem i växthus. Bekämpa med bilogisk bekämpning (dvs. andra, nyttiga insekter) eller växtskyddsmedel. Flera svampar, bakterier och virus utgör ett större hot mot tomaterna, särskilt i växthus. Många av dessa övervintrar i jorden så det är viktigt att städa ordentlingt på hösten. Plantera bara friska, kraftiga plantor och undvik tät plantering. Bränn eller kasta alla angripna växtdelar i soporna.
En virussjukdom som är särskilt besvärlig är tomatmosaik. Moderna sorter är resistena men frön till gamla sorter kan ha smitta kvar. Viruset ger mosaikmönster på bladen och kraftigt minskad skörd. Vid smitta bränn angripna plantor, byt jord till hösten och rengör växthuset noga.
Potatisbladmögel sprids från angripna potatisplantor och ger brunfläckiga blad och fläckiga oätliga frukter. Odla inte potatis intill tomaterna och välj potatissorter som är motståndskraftiga. Ta genast bort alla blad och frukter som blivit angripna och släng i soporna eller bränn.
Pistillröta ger stora gråbruna fläckar i pistilländen. Pistillröta orsakas av ojämn vattning, för mycket vatten eller ojämn näringstillförsel. Bladrullning ger styva blad som rullar upp sig. Orsaken är ofta förlåg nattemperatur eller för hård beskärning. Skörden påverkas inte negativt av bladrullning.

Sorttips

’Gold Nugget’, ’Green Grape’, ’Hundreds of Thousands’, ’Subarctic Plenty’

Samplanteringsväxter

Lök, persilja, basilika, krasse, morot

Trivs inte med

Vill helst inte ha potatis, majs, kålfamiljen eller fänkål i närheten.

Tomat, busk

Odling av busktomater på en planta på friland
Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Solanum lycopersicum
Växtfamilj: Solanaceae (potatisväxter)
Växtplats: Växthus/skyddat läge
Typ av jord: Mull
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: 100-150
Dagar sådd-utplantering: 42-56
Dagar grotid: 6-10
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 14
Plantavstånd (cm): 50
Radavstånd (cm): 50
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): 30-300
Tål halvskuggigt läge: Nej
Tål antal minusgrader (°C): 0
Vattenbehov: Stort
Näringsbehov: Stort
Kommer igen efter skörd: Nej