Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Integritetspolicy och användarvillkor

Integritetspolicy och användarvillkor för Odla ätbart app och medlemstjänster på odlaatbart.se

Integritetspolicy och användarvillkor Odla ätbart app och medlemstjänster på odlaatbart.se

Välkommen till Odla ätbart, en app och digitala tjänster utvecklade av Grow your own Nordic AB,organisationsnummer 559244-4581.

 1. Allmänt

1.1 Syftet med tjänsterna i Odla ätbart app och digitala tjänster på webbsidan odlaatbart.se (”Våra tjänster”)  är att hjälpa dig med din odling.

1.2 Allting som är utvecklat av Grow your own Nordic AB, 559244-4581, tillhör Grow your own Nordic AB och får inte användas utan tillstånd av Grow your own Nordic AB.

1.3a All data som sparas i Odla ätbart app eller i digitala tjänster på odlaatbart.se får lov att användas av Grow your own Nordic AB i syfte att förbättra tjänsten för användarna.

1.3b När du skapar ett konto i Odla ätbart app eller på odlaatbart.se accepterar du möjligheten att få tips, råd, Gör-så-här, påminnelser, inspiration och liknande via e-post om olika trädgårds-, odlings- och Odla ätbart-relaterade ämnen. Dessa meddelanden kan innehålla erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan när som helst välja att tacka nej till ytterligare e-post genom att välja ”Avbryt prenumerationen” i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss på Grow your own Nordic AB.

1.4 Grow your own Nordic AB förbehåller sig rätten att ta bort information som inte ligger i linje med tjänstens syfte (trädgård) från applikationen. I normalfallet informeras du om detta och ges möjlighet till självrättelse och informeras om möjligheten att kontakta Grow your own Nordic AB innan informationen tas bort. Vid skälig misstanke om att applikationen används för lagstridig verksamhet förbehåller sig Grow your own Nordic AB rätten att direkt informera berörda myndigheter utan att du informeras. Grow your own Nordic AB förbehåller sig rätten att blockera och ta bort användare som missbrukat syftet (trädgård) med applikationen. Om du riskerar att bli blockerad från att använda tjänsten så kommer du att informeras om detta och ges möjlighet att kontakta Grow your own Nordic AB.

1.5 Användarvillkoren för applikationen Odla ätbart app och tjänster på odlaatbart.se skall styras av svenska lagar och eventuella konflikter skall lösas i Solna Tingsrätt, Sverige. Om du är en konsument bosatt inom Europeiska Unionen/EES ska istället gällande rätt och behörig domstol bestämmas i enlighet med tvingade konsumentlagstiftning, det vill säga oftast din nationella rätt och den domstol där du är bosatt. För konsumenter bosatta utanför EU/EES området gäller svensk rätt och behörig domstol är Solna Tingsrätt.

 1. Avtalstid, uppsägning, ångerrätt och återbetalning

2.1 Dessa allmänna villkor är en del av det avtal som träffas mellan Grow your own Nordic AB och dig som användare av Våra tjänster.

2.2 Villkoren gäller från den dag du börjar använda Våra tjänster med vårt medgivande och gäller därefter tillsvidare.

2.3 Part äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot dessa villkor eller om det på goda grunder finns skäl att anta att den andra parten är på obestånd eller den andra parten begår brottslig handling i samband med fullgörandet av avtalet.

2.4 Om avtalet upphör att gälla åtar du dig att omgående upphöra med all användning av Våra tjänster.

2.5 Delar av tjänsterna i Odla ätbart app (medlemstjänsterna) faktureras på prenumerationsbasis. Ett Apple iTunes eller Google konto behövs för att hantera betalningen för din prenumeration. För mer information: Länk till iTunes. Länk till Google Play.

Prenumerationerna betalas i förskott på en i förhand uppgjord periodisk basis (”Faktureringsperiod”). Vid slutet av varje Faktureringsperiod förnyas prenumerationen automatiskt såvida den automatiska förnyelsen inte har avbrutits i ditt iTunes eller Google konto senast 24 timmar före slutet av den innevarande Faktureringsperioden. Du kan avsluta din prenumerationsförnyelse när som helst genom ditt iTunes eller Google konto. Om prenumerationen avslutats kommer prenumerationen att vara giltig under hela Faktureringsperioden som du betalat för i förskott.

Delar av tjänsterna i odlaatbart.se (medlemstjänsterna) faktureras på prenumerationsbasis via medlemstjänsten på odlaatbart.se. Som medlem på odlaatbart.se har du tillgång till en medlemssida (”Mina sidor”).

Prenumerationerna betalas förskott på en i förhand uppgjord periodisk basis (”Faktureringsperiod”). Vid slutet av varje Faktureringsperiod förnyas prenumerationen automatiskt såvida den automatiska förnyelsen inte har avbrutits på Mina sidor på odlaatbart.se senast 24 timmar före slutet av den innevarande Faktureringsperioden. Du kan avsluta din prenumerationsförnyelse när som helst på Mina sidor. Om prenumerationen avslutats kommer den att vara giltig under hela Faktureringsperioden som du betalat för i förskott.

Om du har en betald prenumeration i Odla ätbart app eller på odlaatbart.se och nedgraderar till en lägre nivå eller byter till gratis-nivån kommer du att förlora åtkomst till funktionerna kopplade till den högre nivån när Faktureringsperioden löper ut.

2.6 Om du vill ångra ditt köp på en prenumeration som du tecknat via odlaatbart.se kan du göra det genom att logga in på webbtjänsten och avbryta den där, närsomhelst inom de första 14 dagarna (dvs. under den gratis provperioden på 14 dagar).

Om du köpte din prenumeration via iTunes eller Google Play Store och vill ångra ditt köp, hanteras detta via deras respektive policyer.

2.7 I händelse av att Grow your own Nordic AB inte längre avser att tillhandahålla Våra tjänster på odlaatbart.se och i Odla ätbart app kommer dessa att vara tillgängliga i befintligt skick under minst 365 dagar och minst till och med slutet av användarens innevarande faktureringsperiod, från det datum Grow your own Nordic AB meddelat på websidan odlaatbart.se att tillgången till tjänsterna kommer upphöra.

 1. Personuppgifter

3.1 Odla ätbarts medlemstjänster är tillgängliga för användarna på olika enheter, som t ex mobiltelefon och dator. För att detta skall fungera så lagras information av Odla ätbart, och informationen kopplas till kontot som användarna skapar. Användarna ger sitt godkännande till Odla ätbarts användarvillkor i samband med att de skapar sitt konto.

3.2 Vilka personuppgifter om dig behandlar vi i vår app?

 • E-postadress och namn, medlemsstatus, vilket innehåll du köpt och annan beställningsdata finns sparat i vårt system dock ej kopplat till andra personuppgifter.
 • Bilder, sista datum för frost, position för din trädgård och anteckningar som användarna väljer att lagra i tjänsten
 • Kommunikation med användare som hör av sig till oss via hemsidan, via e-post eller på annat sätt så att vi kan ge svar på frågor och synpunkter mm.

3.3 Vilka personuppgifter om dig behandlar vi i vår medlemstjänst via vår hemsida odlaatbart.se?

 • E-postadress, namn, betalningsinformation, medlemsstatus, vilket innehåll du köpt och annan beställningsdata finns sparat i vårt system.
 • Bilder, sista datum för frost, position för din trädgård och anteckningar som användarna väljer att lagra i tjänsten
 • Kommunikation med användare som hör av sig till oss via hemsidan, via e-post eller på annat sätt så att vi kan ge svar på frågor och synpunkter mm.

3.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
För Odla ätbart app och våra tjänster på odlaatbart.se sparar vi dina personuppgifter så länge som du har ett konto hos oss. På begäran tar vi omgående bort alla uppgifter och sparade data.

3.5 Radera konto
Om du önskar att få ditt konto raderat kontakta Odla ätbart via e-post: medlem@odlaatbart.se

3.6 Vem delar vi uppgifterna med?
Odla ätbart anlitar olika leverantörer av IT-tjänster för att kunna driva verksamheten. Till exempel leverantörer för databashantering, lagring av data, utveckling av appen, mm. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med någon annan för något annat syfte än att tillhandahålla en fungerande app och medlemstjänst.

 1. Ändring av integritetspolicyn och användarvillkoren

4.1 Den senast uppdaterade versionen av detta dokument finns alltid på App Store och Google Play samt på vår hemsida.

4.2 Odla ätbart har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn och användarvillkoren. Om dessa ändras kommer den uppdaterade policyn och villkoren att publiceras på App Store och Google Play. Dessutom kommer de att publiceras på vår hemsida: https://www.odlaatbart.se/, vi råder dig att regelbundet besöka sidan för att ta del av eventuella förändringar. Förändringarna är verkställda så fort de har publicerats på hemsidan. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn och/eller villkoren kan du avsluta ditt konto genom att kontakta Odla ätbart.

 1. Övriga användarvillkor

5.1 Vänligen notera att vi har rätt att avsluta ditt användarkonto om det varit inaktivt under en period av 365 på varandra följande dagar. I det fallet kommer vi att kontakta dig via e-post. Om du inte loggar in inom tio dagar efter att vi kontaktat dig, kommer ditt konto att raderas.

5.2 Appen och odlaatbart.se kan innehålla länkar till tredjeparts webbsidor. Om du klickar på en länk kommer du att komma till deras webbsida, observera att Odla ätbart inte ansvarar för dessa sidor. Granska gärna deras integritetspolicy och hur de hanterar bland annat cookies.

 1. Friskrivning och force majeure

6.1 Informationen i appen och på odlaatbart.se är granskad och kvalitetssäkrad, men Odla ätbart tar inget ansvar för om dina växter tar skada efter att du följt råden.

6.2 Odla ätbarts tjänster, inklusive allt innehåll, alla applikationer (inklusive uppdateringar eller ändringar), funktioner, tillhandahålls i befintligt skick och användningen av denna sker på användarens egen risk.

Grow your own Nordic AB och dess licensgivare garanterar inte att tjänsten kommer att fungera utan avbrott vid alla tidpunkter och platser. Grow your own Nordic AB eller dess licensgivare garanterar inte heller att eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras, att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter eller att resultatet av att använda tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

6.3 Odla ätbart friskriver sig från skyldighet att tillhandahålla tjänster till dig om detta inte går eller blir orimligt dyrt på grund av krig eller upplopp, terrorhandling, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, explosion, naturkatastrof, allvarlig störning i tele- eller internetkommunikationer, lag eller beslut av offentlig myndighet eller annan liknande omständighet som vi inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse.

 1. Copyright policy

7.1 Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du är upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av någon, och tror att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång i någon av Grow your own Nordic ABs tjänster, skicka en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget till kontakt@odlaatbart.se. Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) för att felaktigt framställa att något innehåll gör intrång i din upphovsrätt.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy och användarvillkor eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.

Odla ätbart, Grow your own Nordic AB

Vivelvägen 14A

125 33 Älvsjö.

kontakt@odlaatbart.se

Senast uppdaterat: 2023-07-07