Odling av dill, dillplantor i jorden

Beskrivning

Dill odlas både för bladens och dillkronornas skull. Vid odling av dill för bladens skull välj sorter som inte går i blom så fort. Dessa ger mer blad under längre tid.

Sådd och utplantering

För att odla dill. Så direkt på friland när jorden reder sig. Vattna jorden före sådd och håll fuktigt under grotiden. Kan börja skördas redan en månad efter sådd. Sås i tre, fyra omgångar för att kunna skörda hela säsongen. Det kan också fungera att så sent på hösten (fröet får inte gro) för extra tidig skörd året efter.

Skötsel

Dill vill ha lucker, näringsrik och fuktig jord. Den behöver inte gallras, utan raden glesas ut allteftersom bladen skördas. Den kan vara svårodlad, särskilt på tung jord men också för att den ofta drabbas av sjukdomar och insektsangrepp. Den tål inte torka, varför marktäckning är en bra idé. Grundgödsling räcker till för första omgången men om den odlas i flera omgångar behövs övergödsling. Den har också ett stort behov av fosfor. Vid fosforbrist skiftar bladen i rött eller blågrönt. Benmjöl är en bra fosforkälla.

Skörd

Plocka kvistar och blad efterhand under sommaren och hösten. Klipps hela växten av tidigt, växer den upp igen. Dillkronor för inläggningar skäres av när blomningen nästan är över.
Blad torkas på galler och hela kvistar skördas precis innan blomningen och hängs i buketter. Torkningen bör ske i varmt och luftigt utrymme.

Ätbara delar

Blad, stjälk och blommor.

Lagring och användning

Bladen går bra att torka eller frysa för vintern, men bör då skördas innan blomningen.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Dill är mycket känsligt för svampsmitta. Svampsporerna överlever i jorden och dill bör därför inte odlas oftare än vart 4:e (helst vart 8:e) år på samma jord. Tänk också på att inte andra flockblomstriga arter bör förekomma i växtföljden däremellan (t.ex. morot, persilja, palsternacka, selleri).
Dill angrips också av dillbladlöss som gör att de unga skotten blir missbildade. Täck med fiberväv för att skydda och spola bort lössen med vatten så fort de upptäcks. Upprepa spolningen några gånger. Även ängsstinkflyn kan också angripa. Det leder till gulnande toppskott och att dillen plötsligt vissnar. Även här skyddar fiberväv. Sniglar kan angripa de nerdersta bladen.

Sorttips

’Bouquet’, ’Superducat’

Samodlingsväxter

Kål- och lökväxter, sallat, morötter, gurka, rödbeta, persilja

Trivs inte med

Tomat, chili

Odling av dill, dillplantor i jorden

Odlingskalender: Dill

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Kryddväxt
Vetenskapligt namn: Anethum graveolens
Växtfamilj: Apiaceae (flockblommiga)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Sand, Mull
Förodling/direktsådd: Direktsådd
Dagar sådd-skörd: 30-60
Dagar sådd-utplantering: Direktsådd, förodlas ej
Dagar grotid: 12-15
Procent grobarhet (ca): 80%
Lägsta grotemperatur (°C): 5
Plantavstånd (cm): 2
Radavstånd (cm): 35
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): 40-80
Tål halvskuggigt läge: Tål halvskugga
Tål antal minusgrader (°C): 4
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Mellan
Kommer igen efter skörd: Nej

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: