Jordärtskocka

Odling av jordärtskocka, fält med mängder av gula jordärtskocksblommor på stjälkar

Beskrivning

Jordärtskockan är perenn och utvecklar ätliga knölar. Knölarna kan bli stora som tennisbollar men är ojämna i formen. Plantorna kan bli upp till två meter höga och vissa sorter blommar med gula blommor. Jordärtskockan sprider sig så var noga med var den planteras.

Sådd och utplantering

För att odla jordärtskocka: Föröka med knölar som planteras ner 10-15 cm i jorden på avstånd 30-40 cm. Kan växa i alla jordar men lätt, djup och näringsrik jord ger högst skörd. Det är bra att byta odlingsplats på jordärtskockan då och då för att skörden inte ska minska år från år.

Skötsel

Håll jorden fuktig och täck gärna med gräsklipp. Näring är viktigast på sensommaren då knölarna växter som mest.

Skörd

Skördas från septempber men kan skördas hela vintern om det inte är tjäle i jorden samt även på vår och försommar. Använd gärna grep och var försiktig så att inte knölarna går sönder. Se till att få med alla småknölar för att förhindra spridning.

Ätbara delar

Knölar.

Lagring och användning

Förvaras torrt, mörkt och svalt

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Vanligtvis inga problem med insekter eller sjukdomar.

Sorttips

Vanlig

Samodlingsväxter

Gurka

Trivs inte med

Potatis

Odling av jordärtskocka, fält med mängder av gula jordärtskocksblommor på stjälkar

Odlingskalender: Jordärtskocka

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Helianthus tuberosus
Växtfamilj: Asteraceae (korgblommiga)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Sand, Mull, Ler
Förodling/direktsådd: Direktsådd
Dagar sådd-skörd: 140-180
Dagar sådd-utplantering: Plantering av knöl
Dagar grotid: -
Procent grobarhet (ca): -
Lägsta grotemperatur (°C): 5
Plantavstånd (cm): 30
Radavstånd (cm): 80
Sådjup (cm): 10-15
Höjd (cm): 200-300
Tål halvskuggigt läge: Tål halvskugga
Tål antal minusgrader (°C): 25
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Mellan
Kommer igen efter skörd: Perenn

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: