Morot, tidig

Beskrivning

Moroten är en av våra mest älskade rotfrukter. Det finns lila, gula, vita och orange morötter. Det finns tre typer av morötter. ”Nantestypen” är cylindrisk med trubbig spets. ”Karottmorötter ” är klotformade (främst tidiga sorter) och till sist den tredje typen, ”Långa och spetsiga” (främst medelsena och sena sorter).

Odling

För att odla morot: Så i omgångar, när jorden rett sig och sedan i slutet av juni. Sås vanligtvis i rad men kan också bredsås. För radsådd drar man upp en 1 cm djup fåra och vattnar i den innan sådd. Täck sen med jord. Såbädden behöver hållas fuktig under groningen. Om man blandar ut fröna med sand eller sågspån är det lättare att sprida ut dem jämnt i fåran. Det kan vara bra att täcka med fiberduk.

Skötsel

När plantorna är några cm höga gallras de första gången. Eventuellt kan blasten klippas av istället för att dra upp plantorna vid gallring för att inte störa rötterna på de morötter som är kvar i jorden. Det går också bra att så på hösten för tidig skörd nästkommande år.
Morot trivs bäst i en mullhaltig sandjord med ett balanserat PH-värde. Men även på andra jordar kan man få mycket bra skörd, men var noga med att välja rätt sort. Jorden ska vara lucker och djupgrävd för att morötterna ska bli långa och fina. I styv lerjord är det endast karottmorötter som trivs. Med grundgödslad jord behövs ingen extra gödsling. Morötter behöver främst kalium så i mån av gödsling använd kompost eller välbrunnen naturgödsel. För mycket kväve kan medföra att rötterna spricker och att blasten växer istället för roten. För mycket gödsel påverkar också smaken och lagringsförmågan. En jämn fuktighet är det bästa.

Skörd och ätbara delar

När morötterna fått sin färg kan de skördas. Även morotsblasten är ätlig och kan t ex mixas och användas som bas i pesto.

Lagring

Använd helst grep för att lösgöra jorden en aning när morötterna skördas. Är de långa kan de annars lätt gå av. Lämna kvar någon cm. av blasten efter skörd. Ej lämplig för längre lagring men håller sig flera veckor i kylskåp.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Angrips av morotsbladfluga och lus. De orsakar krussjuka på bladen och larverna äter gångar i rötterna. Skydda med fiberväv från sådd till mitten av juli. För att stärka plantorna är det bra att ge dem en solig och luftig växtplats samt att vattna med nässelvatten. Man kan också pudra med träaska, kalk, algomin eller stenmjöl för att förhindra att flugor från att lägga ägg och löss från att trivas. Puppan övervintrar i jorden så det är mycket viktigt att inte odla morötter på samma plats två år i rad. Fiberväv som ligger på från sådd och nästan fram till skörd skyddar.
Samodling med gröngödslingsgröda mattlusern har effekt. Samodling med doftande växter såsom tagetes kan också fungera.Håll efter ogräset. Morot gillar inte konkurrens. Att bränna bort tidiga ogräs med gasollåga strax innan moroten spirar är ett enkelt sätt att minska ogrästrycket, alternativt kan täckodling tillämpas..

Sorttips

’Early Nantes’ (tål lerjord bättre), ’Parabell’, ’Nantaise 2’

Samplanteringsväxter

Tagetes, svartrot, ärter, sallat, tomat, rädsisa, rotpersilja, salvia och lök.

Trivs inte med

Dill
Odling av morot, tidiga morötter i jorden i närbild
Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Daucus carota
Växtfamilj: Apiaceae (flockblommiga)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Sand, Mull
Förodling/direktsådd: Direktsådd
Dagar sådd-skörd: 60-80
Dagar sådd-utplantering: Direktsådd, förodlas ej
Dagar grotid: 10-20
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 6
Plantavstånd (cm): 3
Radavstånd (cm): 30
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): -
Tål halvskuggigt läge: Nej
Tål antal minusgrader (°C): 9-11
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Litet
Kommer igen efter skörd: Nej

Odlingskalender:

Morot, tidig

Odlingskalender

J F M A M J J A S O N D

Tider för sådd och förodling för din odlingszon?​

I vår medlemstjänst Min odlingsplanering, beräknar vi första datum för sådd, omskolning, utplantering och skörd av alla växter som finns i Odla ätbarts västbibliotek – för din växtzon!

Beskrivning

Moroten är en av våra mest älskade rotfrukter. Det finns lila, gula, vita och orange morötter. Det finns tre typer av morötter. ”Nantestypen” är cylindrisk med trubbig spets. ”Karottmorötter ” är klotformade (främst tidiga sorter) och till sist den tredje typen, ”Långa och spetsiga” (främst medelsena och sena sorter).

Odling

För att odla morot: Så i omgångar, när jorden rett sig och sedan i slutet av juni. Sås vanligtvis i rad men kan också bredsås. För radsådd drar man upp en 1 cm djup fåra och vattnar i den innan sådd. Täck sen med jord. Såbädden behöver hållas fuktig under groningen. Om man blandar ut fröna med sand eller sågspån är det lättare att sprida ut dem jämnt i fåran. Det kan vara bra att täcka med fiberduk.

Skötsel

När plantorna är några cm höga gallras de första gången. Eventuellt kan blasten klippas av istället för att dra upp plantorna vid gallring för att inte störa rötterna på de morötter som är kvar i jorden. Det går också bra att så på hösten för tidig skörd nästkommande år.
Morot trivs bäst i en mullhaltig sandjord med ett balanserat PH-värde. Men även på andra jordar kan man få mycket bra skörd, men var noga med att välja rätt sort. Jorden ska vara lucker och djupgrävd för att morötterna ska bli långa och fina. I styv lerjord är det endast karottmorötter som trivs. Med grundgödslad jord behövs ingen extra gödsling. Morötter behöver främst kalium så i mån av gödsling använd kompost eller välbrunnen naturgödsel. För mycket kväve kan medföra att rötterna spricker och att blasten växer istället för roten. För mycket gödsel påverkar också smaken och lagringsförmågan. En jämn fuktighet är det bästa.

Skörd och ätbara delar

När morötterna fått sin färg kan de skördas. Även morotsblasten är ätlig och kan t ex mixas och användas som bas i pesto.

Lagring

Använd helst grep för att lösgöra jorden en aning när morötterna skördas. Är de långa kan de annars lätt gå av. Lämna kvar någon cm. av blasten efter skörd. Ej lämplig för längre lagring men håller sig flera veckor i kylskåp.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Angrips av morotsbladfluga och lus. De orsakar krussjuka på bladen och larverna äter gångar i rötterna. Skydda med fiberväv från sådd till mitten av juli. För att stärka plantorna är det bra att ge dem en solig och luftig växtplats samt att vattna med nässelvatten. Man kan också pudra med träaska, kalk, algomin eller stenmjöl för att förhindra att flugor från att lägga ägg och löss från att trivas. Puppan övervintrar i jorden så det är mycket viktigt att inte odla morötter på samma plats två år i rad. Fiberväv som ligger på från sådd och nästan fram till skörd skyddar.
Samodling med gröngödslingsgröda mattlusern har effekt. Samodling med doftande växter såsom tagetes kan också fungera.Håll efter ogräset. Morot gillar inte konkurrens. Att bränna bort tidiga ogräs med gasollåga strax innan moroten spirar är ett enkelt sätt att minska ogrästrycket, alternativt kan täckodling tillämpas..

Sorttips

’Early Nantes’ (tål lerjord bättre), ’Parabell’, ’Nantaise 2’

Samplanteringsväxter

Tagetes, svartrot, ärter, sallat, tomat, rädsisa, rotpersilja, salvia och lök.

Trivs inte med

Dill

Morot, tidig

Odling av morot, tidiga morötter i jorden i närbild
Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Daucus carota
Växtfamilj: Apiaceae (flockblommiga)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Sand, Mull
Förodling/direktsådd: Direktsådd
Dagar sådd-skörd: 60-80
Dagar sådd-utplantering: Direktsådd, förodlas ej
Dagar grotid: 10-20
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 6
Plantavstånd (cm): 3
Radavstånd (cm): 30
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): -
Tål halvskuggigt läge: Nej
Tål antal minusgrader (°C): 9-11
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Litet
Kommer igen efter skörd: Nej