Odling av piplök, piplöksstjälkar med blomknoppar

Beskrivning

Piplök bildar tuvor av grova ihåliga stänglar. Blommorna är vita och lockar bin. Särskilt intressant är piplök på våren när annan lök inte finns att tillgå.

Sådd och utplantering

För att odla piplök: Så inomhus tidigt på året. Så i såjord i kruka eller brätte och täck med ett tunt lager grus eller perlit. Groningen tar flera veckor och groddar kommer efter hand. Om groning ej inträffat inom en månad placeras sådden i kylskåp ca en månad och därefter utomhus i skuggläge. Omskolas i små krukor när plantan är tillräckligt stor att hantera, en och en eller i små grupper. Piplöken blir kraftigare om man klipper bladen till 6 cm ca 2 veckor efter omskolningen. Plantera ut på växtplatsen i maj-juni.
Kan även sås utomhus alternativt i kallväxthus sep-nov i krukor som med fördel placeras i sandbädd eller på friland avsett för uppdrivning.

Skötsel

Piplöken vill inte ha det för torrt så vattna vid torka för att plantans tillväxt inte ska stanna upp. Marktäckning är en bra idé och även att kupa jorden kring stjälkarna för att den nedre delen ska bli vit och mjäll. Håll undan ogräs från tuvorna eftersom det är svårt att rensa bland löken. Plantorna bör delas och planteras om efter tre till fyra år.

Skörd

Skördas efter hand. Skörda en stjälk i taget genom att lossa den och dra upp den försiktigt så att du får med hela lökhalsen. Du kan skörda långt in på senhösten. Löken klarar ett par minusgrader.
Skörda helst på morgonen. Under natten har fukt och svalare temperaturer gjort att blad, skott och frukter samlat på sig vätska som gör att hela plantan är saftspänd, fast och krispig och håller fräschheten kvar längre. Kyl ner så snart som möjligt efter skörd för bästa kvalitet och hållbarhet.

Ätbara delar

Stjälk, blomknoppar och blommor.

Lagring och användning

Ätes färsk

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Piplöken är frisk och angrips mycket sällan av insekter. Håll efter ogräset. Lök gillar inte konkurrens. Att bränna bort tidiga ogräs med gasollåga strax innan löken spirar är ett enkelt sätt att minska ogrästrycket, alternativt kan täckodling tillämpas..

Sorttips

’Idun’

Samodlingsväxter

Info saknas

Trivs inte med

Info saknas

Odling av piplök, piplöksstjälkar med blomknoppar

Odlingskalender: Piplök

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Allium fistulosum
Växtfamilj: Amaryllidaceae (amaryllisväxter)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Sand, Mull, Ler
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: 60-90
Dagar sådd-utplantering: 120-150
Dagar grotid: 7-15
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 4
Plantavstånd (cm): 25
Radavstånd (cm): 25
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): 30-60
Tål halvskuggigt läge: Tål halvskugga
Tål antal minusgrader (°C): 20
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Mellan
Kommer igen efter skörd: Perenn

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: