Odling av purjolök, purjolökar i rader i odlingslåda

Beskrivning

Purjolöken har långa bleka bladslidor som omsluter varandra och bildar en långsträckt, vitgrön lök. Det finns sorter som lämpar sig bättre för övervintring än andra.

Sådd och utplantering

För att odla purjolök: Förodla inomhus eller i drivbänk i tidigt på säsongen, bara i allra sydligaste Sverige är det möjligt att så direkt på friland. Bredså purjon i såbrätte. Fröna kan blötläggas ett dygn innan sådd för att påskynda groningen. Plantorna ska stå ljust och svalt efter groningen. Omskolas efter ca tre veckor till ett avstånd på några cm i brätte eller kruka/låda. Är rötterna mycket långa, kan man nypa eller skära av dem så att ca 1/3 av rötterna tas av. Purjon blir kraftigare om man klipper bladen till 6 cm ca 2 veckor efter omskolningen. Bladen klipps därefter då och då till utplantering. Plantorna utplanteras efter att frostrisken är nästan över och efter en succesiv avhärdning. Vid utplantering är det bra att doppa rötterna i en lervälling för en säkrare och snabbare etablering. Purjon planteras djupt i en ränna.

Skötsel

Kupa purjolöken med t.ex. jord eller hö några gånger under tillväxtsäsongen för att få en lång vit hals. Den behöver mullrik jord och mycket sol.
På grund av den långsamma utvecklingstiden i början bör man grundgödsla med gödsel som inte frigörs så snabbt. Purjolök har ett stort men ytligt rotsystem som leder till risk för näringsläckage, ett tips är att odla gröda med djupa rötter mellan raderna. Vattna ofta men i mindre givor.

Skörd

Ryck försiktigt eller gräv upp hela plantorna. Putsa bort de yttre bladen utan att skära bort lökkakan och skär av toppen av bladen rakt med kniv. Det går att skörda under lång tid. Sena sorter tål frost bra och kan stå kvar i jorden länge, jorden måste dock vara tinad innan man skördar. Kyl ned direkt efter skörd.

Ätbara delar

Hela löken.

Lagring och användning

Förvaras fuktigt för att den inte ska förlora vatten. Lämplig lagringstemperatur är 0-2 grader.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Drabbas av purjolökmal som gör minor i bladen så att de ser trasiga ut. Klipp bort spetsarna på ett tidigt stadium när angrepp upptäcks. Lökfluga kan angripa nedre delen av löken men den föredrar vanlig gul lök. Samodling gör det svårare för insekterna att hitta purjon. Rotsårsnematoder och frilevande nematoder angriper rotspetsarna på purjolök. Effekten blir att rötterna blir korta och tjocka. Svampangrepp är ganska ovanliga purjolöksrost och pappersfläcksjuka kan förekomma. Växtföljden för purjolök bör vara 6-årig för att undvika problem. Håll efter ogräset. Lök gillar inte konkurrens. Att bränna bort tidiga ogräs med gasollåga strax innan löken spirar är ett enkelt sätt att minska ogrästrycket, alternativt kan täckodling tillämpas.

Sorttips

’Almera’, ’Axima’, ’Musselburgh’ (bra i norr),’Blue green winter’ för övervintring

Samodlingsväxter

Morot, selleri, lök och gurkväxter

Trivs inte med

Bönor, ärter

Odling av purjolök, purjolökar i rader i odlingslåda

Odlingskalender: Purjolök

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Allium porrum
Växtfamilj: Amaryllidaceae (amaryllisväxter)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Mull
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: 160-200
Dagar sådd-utplantering: 60-70
Dagar grotid: 7-15
Procent grobarhet (ca): 65%
Lägsta grotemperatur (°C): 4
Plantavstånd (cm): 15
Radavstånd (cm): 45
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): 40
Tål halvskuggigt läge: Nej
Tål antal minusgrader (°C): 12
Vattenbehov: Stort
Näringsbehov: Stort
Kommer igen efter skörd: Nej

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: