Odling av rabarber, knippe av skördade rabarberstjälkar i en diskho

Beskrivning

Rabarber är en av de allra vanligaste ätbara växterna i svenska trädgårdar. Många äldre sorter innehåller en hög halt oxalsyra som kan ge njurskador vid högt intag. Vid normal konsumtion är det inget problem men det finns också moderna sorter med lägre halt oxalsyra. Avkok från blad kan användas för att bekämpa insekter.

Sådd och utplantering

För att odla rabarber: Föröka via delning, det går att få nya plantor genom att plantera rotbitar på hösten eller tidigt på våren. Det går också att så direkt eller att driva upp plantor inomhus men det är väldigt tidsödande.

Skötsel

Rabarbern kan odlas på de flesta jordar och klarar halvskugga. Den behöver extra gödsling speciellt de första åren efter plantering. Rabarber kräver mycket vatten för att utvecklas bra, marktäck gärna för att förhindra avdunstningen. Den går lätt i blom under sommaren med blommor som älskas av bin. Vill man kunna fortsätta skörda måste blommorna tas bort. Förr blekte man ofta rabarber genom att låta den växta i mörker, t.ex. genom att sätta en hink över plantan. Stjälkarna blir vid blekning tunna och mjälla.

Skörd

Undvik helst att skörda första året efter plantering. Skörda därefter genom att vrida och dra loss stjälkarna vid basen för att undvika skada på roten. Observera att bladen är giftiga för människor. Rabarber innehåller oxalsyra. För friska personer som äter varierat har det ingen betydelse för hälsan om man då och då äter livsmedel med höga halter av oxalsyra men om man har problem med njurarna bör man begränsa sitt intag.
Skörda helst på morgonen. Under natten har fukt och svalare temperaturer gjort att blad, skott och frukter samlat på sig vätska som gör att hela plantan är saftspänd, fast och krispig och håller fräschheten kvar längre. Kyl ner så snart som möjligt efter skörd för bästa kvalitet och hållbarhet.

Ätbara delar

Själken. Bladen är giftiga.

Lagring och användning

Ätes färsk men kan också frysas in.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Vanligtvis inga problem med sjukdomar eller skadegörare.

Sorttips

’Victoria’,’Glaskins perpetual’ (låg halt oxalsyra), ’Rosenhagen’ (låg halt oxalsyra)

Samodlingsväxter

Info saknas

Trivs inte med

Info saknas

Odling av rabarber, knippe av skördade rabarberstjälkar i en diskho

Odlingskalender: Rabarber

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Rheum rhabarbarum
Växtfamilj: Polygonaceae (slideväxter)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Mull, Ler
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: +365
Dagar sådd-utplantering: Plantering av planta/rot
Dagar grotid: -
Procent grobarhet (ca): -
Lägsta grotemperatur (°C): Info saknas
Plantavstånd (cm): 100
Radavstånd (cm): 100
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): 50-150
Tål halvskuggigt läge: Tål halvskugga
Tål antal minusgrader (°C): 25
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Mellan
Kommer igen efter skörd: Perenn

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: