Rödbeta

Gulbeta, vitbeta, polkabeta
Odling av rödbetor, närbild på rödbeta i jorden med solsken som silar genom bladen

Beskrivning

Rödbetan har liksom mangold sitt ursprung i den vildväxande strandbetan. Rödbetor finns förutom som röda både som gula, vita och polkagrisrandiga, vilka alla är sötare i smaken än de röda.

Sådd och utplantering

För att odla rödbeta: Så när jorden rett sig. Varje frö innehåller egentligen ett par frön så det är viktigt att gallra tidigt. Annars kommer betorna att växa på varandra. Kan odlas på de flesta jordar men den trivs bäst i fuktighetshållande och näringsrika jordar. Undvik de allra styvaste lerjordarna.

Skötsel

Gödsla med måttligt med kväverikt gödselmedel. Kvaliteten blir bäst om rötterna får växa snabbt och jämnt utan stora variationer i jord eller luft. Då roten börjat svälla kan man kupa plantorna för att få vackrare rötter. Rotsystemet är grunt, så den har svårt att ta upp vatten under torrperioder. Luckra därför jorden om regnet packat ytjorden men luckra ytligt för att inte skada rötterna.
Rödbetor växer snabbt och är skördeklara redan efter ca 2 månader. De ljusa ringar som ibland syns i roten uppstår för det mesta vid kraftiga förändringar i vädret. Det finns både tidiga och sena sorter samt sorter som lämpar sig för att ätas färska samt lagras. Tillämpa minst 4-årigt växelbruk.

Skörd

Tidiga rödbetor skördas innan de blir förväxta. Sena betor kan stå kvar i landet under senhösten. Skörda sena rödbetorna för lagring innan de starka frostnätterna börjar. Lämna kvar några cm av blasten och putsa inte av rötterna. Var försiktig vid skörd för att inte skada skalet. Då börjar betan att blöda och hållbarheten påverkas negativt.
Under sommaren, skörda helst på morgonen. Under natten har fukt och svalare temperaturer gjort att blad, skott och frukter samlat på sig vätska som gör att hela plantan är saftspänd, fast och krispig och håller fräschheten kvar längre. Kyl ner så snart som möjligt efter skörd för bästa kvalitet och hållbarhet.

Ätbara delar

Rödbetan och späda blad.

Lagring och användning

Förvara betorna i sand, torv, torra löv eller i säckar vid en låg temperatur och en hög luftfuktighet. De kan även skivas tunt och torkas, läggas in i ättika eller mjölksyras.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Betor drabbas sällan av sjukdomar. Löss och jordloppor kan däremot angripa, särskilt under torra somrar. Genom flitig bevattning undviks stora skador.

Sorttips

’Libero’, ’Detroit 2’, ’Forono’, ’Alvro-mono’, ’Bull’s Blood’, ’Chioggia’, ’Golden Beet’, ’Albina Vereduna’

Samodlingsväxter

Buskbönor, lök och kålväxter, sallat, rädisor

Trivs inte med

Störbönor och senap

Odling av rödbetor, närbild på rödbeta i jorden med solsken som silar genom bladen

Odlingskalender: Rödbeta

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Beta vulgaris
Växtfamilj: Amaranthaceae (amarantväxter)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Sand, Mull, Ler
Förodling/direktsådd: Direktsådd
Dagar sådd-skörd: 50-60
Dagar sådd-utplantering: Direktsådd, förodlas ej
Dagar grotid: 8-12
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 8
Plantavstånd (cm): 7
Radavstånd (cm): 30
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): -
Tål halvskuggigt läge: Nej
Tål antal minusgrader (°C): 8
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Litet
Kommer igen efter skörd: Nej

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: