Rotselleri

Odling av rotselleri, rotselleriplantor i rad på friland

Beskrivning

Rotselleri härstammar ursprungligen från den vilda bladsellerin och har förädlats till att ha stora ätbara rötter.

Sådd och utplantering

För att odla rotselleri: Förodla inomhus i tidigt på våren eftersom utvecklingstiden är lång. Den kan vara svår att hinna få skördeklar i norra Sverige. Fröna är ljusgroende så täck helst med bara vermekulit. För att förkorta groningstiden kan man blötlägga fröna ett dygn i ljummet vatten, torka av innan sådd. Bredså i lådor. Efter att fröna har grott placeras de i ca 18 grader. Skola om i djupa krukor när plantorna fått första bladparet och är stora nog att hantera (ett par centimeter höga). Var noga med att hålla i bladen istället för stjälken vid omskolningen. Det är bra med extrabelysning fram till slutet av mars och kyla underifrån ska undvikas. Utplanteras efter avhärdning då risken för frost är över. Planteras inte för djupt, stjälkens bas ska vara ca 3 mm ovanför marknivå. Täck gärna med fiberduk i början.

Skötsel

Rotsellerin kräver ett gynnsamt läge och näringsrik bördig jord för att utvecklas bra. En väldränerad lerjord är det idealiska. Ovansidan kan putsas i augusti för att få en jämnare översida. Det är speciellt viktigt att jorden är fuktig under etableringsfasen, vattna ofta och lite åt gången och marktäck gärna. Vattenbehovet är störst under sensommar och höst då tillväxten är som störst. Gröngödsla eller gödsla så att det är god tillgång på kväve och kalium och det kan vara bra att kompletteringsgödsla vid midsommar.

Skörd

Rotselleri odlas för knölen. Den kan skördas långt in på hösten men innan alltför kraftig nattfrost. Vid skörd skär man av rötterna, skär av blasten och grovputsar.

Ätbara delar

Rotknölen.

Lagring och användning

Vid lagring sparas rötterna nertill. Förvaras svalt och fuktigt, helst bland fuktig sand. Vid rätt förvaring i till exempel en jordkällare eller stuka kan rotsellerin hålla sig hela vintern.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Drabbas av morotsbladfluga, sellerifluga, sellerifläcksjuka och selleriskorv. Morotsflugans larver angriper småplantor vilket kan leda till att de dör helt sid svåra angrepp. Selleriflugans larver minerar bladen vilket ger sämre tillväxt. Selleribladfäcksjuka kan uppstå vid fuktig väderlek, den yttrar sig som bruna eller gråa fläckar på bladen och i svåra fall kan bladen gulna och torka in helt.
Selleriskorv ger upphov till bruna, skorviga fläckar på knölen. För att stärka plantorna är det bra att ge dem en solig och luftig växtplats samt att vattna med nässelvatten. Man kan också pudra med träaska kalk, algomin eller stenmjöl för att förhindra flugor från att lägga ägg och löss från att trivas. Samodling försvårar angrepp från insekter. För att undvika svampsjukdomar är det viktigt att vara noggrann med växtföljden.

Sorttips

’Prinz’, ’Monarch’, ’Mars’, ’Balder’

Samodlingsväxter

Kål, tomater, lök, sallat, uskbönor

Trivs inte med

Majs, potatis

Odling av rotselleri, rotselleriplantor i rad på friland

Odlingskalender: Rotselleri

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Apium graveolens
Växtfamilj: Apiaceae (flockblommiga)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Mull, Ler
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: 110-120
Dagar sådd-utplantering: 70-84
Dagar grotid: 14-21
Procent grobarhet (ca): 75%
Lägsta grotemperatur (°C): 18
Plantavstånd (cm): 30
Radavstånd (cm): 50
Sådjup (cm): 0-0,2
Höjd (cm): 40
Tål halvskuggigt läge: Tål halvskugga
Tål antal minusgrader (°C): 6
Vattenbehov: Stort
Näringsbehov: Stort
Kommer igen efter skörd: Nej

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: