Odling av sparris, skördeklara sparrisstjälkar som tittar upp ur jorden

Beskrivning

Sparris växer vild i stora delar av världen. Från sparrisens rotstock växer det varje år ut skott. Det är dessa skott som skördas. Det finns båda hon- och hanplantor. Hanplantorna ger bäst skörd.

Sådd och utplantering

För att odla sparris: Det är vanligast att köpa färdiga plantor och plantera ut dessa. Plantorna planteras i en fåra med ås i mitten. Sparris kan också frösås. Blötlägg fröna i 1-2 dygn och så i krukor med ett översta lager såjord. Låt krukorna stå inomhus och håll sådden fuktig. Efter en månad brukar fröna gro om temperaturen är kring 20 grader. Tidigt uppdragna kraftiga plantor kan planteras ut på sin slutliga plats redan samma år efter avhärdning när frostrisken är över. Men oftast krävs ännu ett år i kruka, gärna omplanterade i större krukor. Plantorna planteras i djupgrävda, breda fåror.

Skötsel

Sparris vill ha välgödslad, väldränerad, lucker, sandig och kalkrik och fri från fleråriga ogräs. Efter utplantering på friland måste plantorna växa till sig minst 2-3 år med årlig gödsling, innan de skördas för första gången. Vill du ha blekt sparris kupas jorden eller sand upp 10 cm på våren. För grön sparris hoppar man över kupningen.

Skörd

Första året skördas bara ett skott per planta och följande år alla skott fram till midsommar. Därefter får plantan hämta kraft till nästa år. Grön sparris som växer ovan jord skördas med vas kniv nära jordytan när skotten är 18-20 cm långa. Blekt sparris skördas då man ser ett skott vid jordytan. Då flyttas jord eller sand undan så att skottet kan skördas 15-20 cm under jordytan. En sparrislist kan ge skörd i 15-25 år eller ännu längre.
Skörda helst på morgonen. Under natten har fukt och svalare temperaturer gjort att blad, skott och frukter samlat på sig vätska som gör att hela plantan är saftspänd, fast och krispig och håller fräschheten kvar längre. Kyl ner så snart som möjligt efter skörd för bästa kvalitet och hållbarhet.

Ätbara delar

Sparris-skotten.

Lagring och användning

Både grön och blekt sparris kan konserveras men är godast färsk.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Vanligtvis inga problem med sjukdomar eller skadegörare.

Sorttips

’Gijnlim’, ’Primaverde’, ’Rambo’

Samodlingsväxter

Basilika, dill, kålväxter, persilja, sallat ,tomater

Trivs inte med

Info saknas

Odling av sparris, skördeklara sparrisstjälkar som tittar upp ur jorden

Odlingskalender: Sparris

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Aparagus officinalis
Växtfamilj: Asparagaceae (sparrisväxter)
Växtplats: Friland
Typ av jord: Sand
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: +365
Dagar sådd-utplantering: Samma el. nästa år
Dagar grotid: 15-30
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 18-20
Plantavstånd (cm): 35
Radavstånd (cm): 150
Sådjup (cm): 2
Höjd (cm): 100-130
Tål halvskuggigt läge: Tål halvskugga
Tål antal minusgrader (°C): 20
Vattenbehov: Mellan
Näringsbehov: Mellan
Kommer igen efter skörd: Perenn

”Så bra med odlingsråd alltid nära till hands”
Växtbiblioteket i vår app finns här: