Tomat, högväxande

Växthustomat
Odling av högväxande tomater i rad i växthus med röda, orange och gröna tomater

Beskrivning

Tomater finns som högväxande tomater som odlas främst i växthus och som busktomater. Det finns tusental sorters tomater och frukternas storlek varierar från puttekulor till bifftomater som kan väga flera kilo och färgen kan vara gul, röd, orange, svartlila och vit. De högväxande tomaterna måste bindas upp och odlas i växthus eller i skyddat läge. Högväxande tomater måste tjuvas.

Sådd och utplantering

För att odla högväxande tomater: Förkultivera inomhus i krukor tidigt på säsongen. Se odlingskalender för när förodling kan påbörjas. Fyll krukorna med 2/3 planteringsjord och 1/3 såjord ovanpå. Håll sådden vid 22-25 grader och efter groning vid 18-20 grader. Låt plantorna stå så ljust som möjligt. Omskolas när plantan har fått sitt första karaktärsbladpar och är stor nog att hantera (ett par centimeter hög). Var noga med att hålla i bladen istället för stjälken vid omskolningen. Plantera ner plantorna så att det nedersta bladparet är just över jordytan så bildas mer rötter och plantan blir stabilare. Om plantorna ändå är gängliga, toppa dem ovanför ett bladpar. Då kommer nya skott och plantan blir knubbig och kompakt. Även den avklippta toppen kan planteras i såjord blandad med perlit och efter ett par veckor i soligt läge blir det en ny planta.
Utplanteras efter avhärdning i växthus eller i skyddat läge utomhus. Nattemperatur bör vara minst åtta grader vid utplantering. Tänk på att för odling i skyddat läge utomhus bör högväxande tomater förodlas och planteras ut ca 3 veckor senare än i växthus.
För växthus rekommenderas de högväxande tomatsorterna framför busktomaterna då de inte tar upp lika mycket yta på bredden.

Odling och skötsel

De klättrande tomatplantorna behöver stöd för att kunna växa uppåt. Knyt ett snöre längst ner på plantan och knyt den andra änden i taket på växthuset. I takt med att plantan växer kan du försiktigt linda stjälken runt snöret så får den ett bra stöd att växa mot. Upprättväxande plantor ska bara ha en huvudstam som blad och frukten senare växer på, allt annat kan knipsas bort.
Det tar c:a sex veckor från blomma till tomat så på sensommaren kan plantorna toppas, då slutar plantan bilda nya klasar som ändå inte kommer hinna mogna innan säsongen är över. Vattna innan jorden torkar ut men låt inte tomaterna stå i blöta. Börja gödselvattna två till tre veckor efter utplantering. Det är också bra att täcka jorden med gräsklipp, 5 cm tjockt åt gången, men håll ögonen på att det inte blir för mycket kväve så att plantorna utvecklar bladmassa istället för frukter. Öppna växthuset om temperaturen är över 30 grader.

Skörd

Skörda när fukterna fått sin rätta färg men fortfarande är spänstiga. Skörda av alla tomater, även de gröna som inte kommer hinna mogna på plantan, innan det blir för kallt på hösten. De gröna tomaterna eftermognar inomhus.
Skörda helst på morgonen. Under natten har fukt och svalare temperaturer gjort att blad, skott och frukter samlat på sig vätska som gör att hela plantan är saftspänd, fast och krispig och håller fräschheten kvar längre. Kyl ner så snart som möjligt efter skörd för bästa kvalitet och hållbarhet.

Ätbara delar

Tomater (bladen är giftiga).
Tomater ätes färska eller kokas i grytor, soppor eller dylikt. Gröna tomater kan också stekas eller syltas.

Lagring och användning

Förvaras i rumstemperatur. Tomater ätes färska eller kokas i grytor, soppor eller dylikt. På hösten när plantan inte längre klarar kylan, plockas de gröna tomaterna och tas in för eftermogning i rumstemperatur. Gröna tomater kan också stekas eller syltas.

Vanliga problem (sjukdomar, skadedjur)

Tomat angrips sällan av skadeinsekter, men ibland kan bladlöss, spinn eller vita flygare i växthus ställa till problem i växthus. Bekämpa med biologisk bekämpning (dvs. andra, nyttiga insekter) eller växtskyddsmedel. Flera svampar, bakterier och virus utgör ett större hot mot tomaterna, särskilt i växthus. Många av dessa övervintrar i jorden så det är viktigt att städa ordentligt på hösten. Plantera bara friska, kraftiga plantor och undvik tät plantering. Bränn eller kasta alla angripna växtdelar i soporna.
En virussjukdom som är särskilt besvärlig är tomatmosaik. Moderna sorter är resistenta men frön till gamla sorter kan ha smitta kvar. Viruset ger mosaikmönster på bladen och kraftigt minskad skörd. Vid smitta bränn angripna plantor, byt jord till hösten och rengör växthuset noga.
Potatisbladmögel sprids från angripna potatisplantor och ger brunfläckiga blad och fläckiga oätliga frukter. Odla inte potatis intill tomaterna och välj potatissorter som är motståndskraftiga. Ta genast bort alla blad och frukter som blivit angripna och släng i soporna eller bränn.
Pistillröta ger stora gråbruna fläckar i pistilländen. Pistillröta orsakas av ojämn vattning, för mycket vatten eller ojämn näringstillförsel. Bladrullning ger styva blad som rullar upp sig. Orsaken är ofta förelåg nattemperatur eller för hård beskärning. Skörden påverkas inte negativt av bladrullning.

Sorttips

’Black Krim’, ’Costoluto Fiorentino’, ’Dansk Export’, ’Gardener’s Delight’, ’Golden Queen’, ’Mei Wei’, ’Rosella’, ’Stupice’, ’Sungold (F1)’

Samodlingsväxter

Lök, persilja, basilika, krasse, morot

Trivs inte med

Vill helst inte ha potatis, majs, kålfamiljen eller fänkål i närheten.

Odling av högväxande tomater i rad i växthus med röda, orange och gröna tomater

Odlingskalender: Tomat, högväxande

J F M A M J J A S O N D

Faktaruta

Kategori: Grönsak
Vetenskapligt namn: Solanum lycopersicum
Växtfamilj: Solanaceae (potatisväxter)
Växtplats: Växthus/skyddat läge
Typ av jord: Mull
Förodling/direktsådd: Förodling
Dagar sådd-skörd: 100-150
Dagar sådd-utplantering: 42-56
Dagar grotid: 6-10
Procent grobarhet (ca): 70%
Lägsta grotemperatur (°C): 14
Plantavstånd (cm): 50
Radavstånd (cm): 50
Sådjup (cm): 1
Höjd (cm): 200-300
Tål halvskuggigt läge: Nej
Tål antal minusgrader (°C): 0
Vattenbehov: Stort
Näringsbehov: Stort
Kommer igen efter skörd: Nej

Vill du alltid ha våra odlingsråd nära till hands?
Ladda ner vår app gratis här: