Sök
Stäng denna sökruta.

Så här fungerar kalendern på växtkortet

Ibland kan det vara lite knepigt att räkna ut när man ska sätta igång med förodling eller sådd, både beroende på vilka grödor man vill odla och även beroende på hur frostkänsliga grödorna är. Det kan också vara så att man vill planera sin odling mer i detalj för att skörda tidigt eller sent på säsongen, eller för att förodla i flera omgångar för att kunna plantera ut successivt under säsongen. 

Vi skapade kalendern för att göra detta planeringsarbete enklare och förhoppningsvis roligare! 

Kalendern på Växtkortet

Olingskalendern finns längst ner på Växtkortet. Den har färgmarkeringar för förodling, utplantering, direktsådd, blomning och skörd. 

Informationen i odlingsplaneringen är specifik för varje gröda. I exempelt nedan syns kalendern för Citronmeliss.

I odlingskalendern finns ungefärliga tider specificerat för när en gröda bör förodlas och utplanteras eller sås direkt. Vissa grödor kan både förodlas och direktsås och då finns en färgmarkering i tabellen för både förodling, utplantering respektive direktsådd. Exempel på detta ses ovan för citronmeliss. I texten på Växtkortet går det att läsa mer om hur förodling och sådd av citronmeliss ska gå till.

Vissa grödor ska helst förodlas och andra helst direktsås. I dessa fall finns ingen färgmarkering för de alternativ som inte är lämpliga.

För växter som blommar, t ex blåklint eller citronmeliss, finns blomtiden utmärkt. Vissa grönsaker som t ex sallat eller spenat går ibland i blom under tillväxttiden. Denna typ av blomning finns inte markerad i odlingskalendern.

Skörd representerar den tid då grödan bör vara lämplig för skörd. När detta inträffar beror dels på när grödan såddes och/eller planterades ut men dessutom hur vädret har varit under odlingssäsongen. Att avgöra exakt när en gröda är redo för skörd får man göra från fall till fall. Skördetiden i odlingskalendern ger en fingervisning om hur lång utvecklingstid (tid från sådd till skörd) en gröda har i normalfallet.