Höst – Att anlägga nya odlingsbäddar på hösten

Skapa en ny odlingsbädd på hösten - forma bäddar

Hösten är en bra tid för att förbereda för nästa års odling och att anlägga nya bäddar. Med eller utan ram runt och med eller utan att gräva.

Engelska uttrycket ’no dig’, ingen grävning, är en rörelse och teknik som går ut på att man inte ska störa de naturliga processerna med nyttodjur och mikroorganismer som arbetar med nedbrytning på olika jorddjup. I stället efterliknas naturen där jorden inte är bar och där organiskt material tillförs ovanifrån. Med denna teknik anläggs nya odlingsbäddar utan att gräva, till exempel ovanpå gräsmattan. På Odla ätbart är det en metod vi gillar för att anlägga odlingsbädd. 

‘No dig’ kan med fördel kombineras med täckodling.

Att anlägga odlingsbädd utan att gräva

Ett väldigt enkelt sätt att anlägga en ny odlingsbädd är att bygga en ram av ohyvlade reglar (gärna 45 mm för bra stabilitet) eller att använda pallkragar. En lämplig höjd är 30 cm. Lådan placeras direkt på marken till exempel direkt på gräsmattan. Det går också bra att bryta ny odlingsmark utan lådor direkt på gräsmattan.

När du gjort ramen eller märkt ut platsen där du vill anlägga din odlingsbädd lägger du i ett lager med tidningar, kartong eller papp direkt på marken och fyller sedan på med ett tjockt lager täckmaterial.

Sen är det bara att fylla på med jord (alternativt fylla på eftersom med löv, små grenar, kompost) och lägga ett lager jord överst.

Steg för steg – så här gör du

 1. Om det är mycket rotogräs på platsen bör det tas bort. Annars går det bra att bygga upp direkt på gräsmattan

 2. Bygg gärna en ram för att hålla jorden på plats och täck jorden med papp

 3. Fyll på med ofärdig kompost, löv, småkvistar

 4. Blanda gärna i Bokashi för att förbättra mikrolivet i jorden, läs mer i avsnittet Sommar – Odla jorden.

 5. Forma bäddar och jämna till ytan.

 6. Täck med nedbruten kompost eller köpejord. Till varen kan du plantera! Över vintern är det bra att täcka all öppen jord med löv

 

Att anlägga en odlingsbädd på traditionellt sätt genom att gräva

Det går naturligtvis också bra att anlägga en odlingsbädd genom att gräva bort översta lagret (t.ex. grässvål) och att sen blanda ner jordförbättring (kompost eller välbrunnet gödsel) i jorden. Om du inte vill odla i upphöjda bäddar kan denna metod vara att föredra men den är betydligt mer arbetskrävande än att anlägga bädden direkt på jordytan.

Att anlägga en odlingsbädd genom djupgrävning

Det traditionella sättet att öka bördigheten i en odlingsbädd kallas för djupgrävning. Det är egentligen det motsatta till No dig eftersom man vänder och blandar jordens översta lager helt. Syftet med djupgrävning är att få in luft och organiskt material djupt ner i bädden. Vi rekommenderar djupgrävning på hösten som anläggningsmetod om du har extremt tung lerjord eller inte har tillgång till så mycket organiskt material eller jord.

Djupgrävning steg för steg:

 • Sprid kompost eller gödsel 3-5 cm tjockt ovanpå jorden där bädden ska anläggas.
 • Djupgrävning går till så att man gräver ett två spadtag djupt och två spadtag brett dike som en ränna utefter bäddens ena kortsida. Det går också bra att gräva ett spadtag djupt och luckra ett spadtag med grep.
 • Lägg den bortgrävda jorden åt sidan på en presenning eller i en skottkärra.
 • Gräv ett till dike till som är lika brett och djupt utefter det första diket och lägg jorden som nu blandas med kompost eller gödsel i det första diket.
 • Du fortsätter sen grävningen rad för rad och lägger ner nästa rads jord i diket och så vidare.
 • Slutligen fyller du i jorden du tog bort vid första grävningen i det sista hålet.
 • Kratta slätt om möjligt

Hügelbädd

Hügelbädd (från tyskan) är ytterligare ett sätt att odla och bygga odlingsbäddar. Tekniken har använts traditionellt i Östeuropa. Den anläggs genom att gräva bort c:a 10 cm av marken där den ska vara. Botten täcks eventuellt med tidningar, kartong eller papp. Gropen fylls sen med stockar (gärna delvis förmultnade). Därefter fylls det på med grenar och ris och därefter ofärdig kompost och den tidigare bortgrävda jorden. En komposteringsprocess kommer att fortgå i hugelbädden som alstrar värme och näring till växterna. Stockarna och grenarna suger åt sig vatten som kan friges vid torrare perioder och på så sätt minskar behovet av bevattning. 

Att förbereda jorden för sådd

Läs mer om hur du förbereder dina bäddar under ‘Vår – Förbered odlingsbädden’, ‘Vår – Jordförbättra’, ‘Vår – Täckodla’ och under ‘Sommar – Odla jorden’.