Höst – Förbered jorden inför vintern

förbereda jorden på hösten. ta hand om din jord

Det finns olika jordtyper i trädgården, bland annat lerjord, sandjord och mullrik jord. Hur du förbereder jorden för vintern beror på vilken typ av jord du har.

Så här kan du göra för att förbereda jorden för vintern i din trädgård.

Jordtyper

I en trädgård talar man ofta om två olika typer av jord – lerjord och sandjord. Lerjord känns igen på att den lätt bildar klumpar och att den går att forma medan en sandjord lätt smulas sönder. De olika jordtyperna har olika egenskaper och det finns vissa skillnader i hur du ska förbereda jorden för vintern. Till exempel behöver de olika hantering på hösten vid grävning. Båda kan förbättras med organiskt material så att de innehåller en större andel mull. 

Lerjord: Det finns många fördelar med lerjord. Den håller vatten och näring bra och på hösten håller den sig varm länge. Nackdelarna är att lerjorden är tung och jobbig att gräva i och att den värms upp sent på våren. Odlingen kommer därför i gång lite senare i en lerjord. Den kan också lätt bli hårt packad. Därför ska man undvika att gå på odlingsbäddar med lerjord. På våren när det är mycket vatten i lerjorden ska man undvika att bearbeta den. 

Sandjord: Sandjorden är porös och lätt att gräva i. Det är också lätt för växternas rötter att utvecklas i denna typ av jord. Vatten blir inte stående och det är mindre risk för jordpackning. Däremot är den dålig på att hålla näring och vatten. Om en sandjord gödslas när det inte finns växter som tar upp näringen snabbt leder det till näringsläckage som gör skada i naturen.

Mullrik jord: Mull, dvs. organiskt material i jorden, gör jorden näringsrik, hjälper till att behålla fukten i jorden och hjälper till att hålla jorden porös och luftig. Man eftersträvar så hög mullhalt som möjligt i trädgårdsjorden. I bästa fall har man 15–20% humus i jorden och det ger en bra och balanserad jord. Tillför man mull i trädgårdsjorden blir den mullrik men inte en mulljord. En mulljord (minst 40% mullhalt) finns sällan i trädgården utan till exempel på torrlagda och uppodlade torvmossar och lågt liggande marker. Om mullhalten är under 8-9 % betraktas jorden vara mullfattig.

Att göra på hösten med ‘No dig’

Med ’no dig’, ingen grävning, som går ut på att man inte ska störa de naturliga processerna med nyttodjur och mikroorganismer höstgrävs varken sand- eller lerjord. I stället gäller det att förbereda jorden genom att tillföra organiskt material ovanifrån. Med denna teknik kan du låta du skörderesterna ligga kvar istället för att lägga dem på komposten.

För en lerjord lägger du sedan ett 5-7 centimeter tjockt lager kompost eller brunnen stallgödsel på bädden varje senhöst. Täck sedan gärna med markduk eller ett tjockt lager organiskt material som löv eller halm. Lägg gärna på ett kompostgaller så att inte löven flyger omkring. Täckningen med organiskt material gör att markorganismerna skyddas från kyla och att nedbrytningen av det tillförda organiska materialet kan fortgå under vintern.

För en sandjord läggs komposten ut först på våren för att undvika näringsläckage.

’No dig’ kan med fördel kombineras med täckodling. Med båda teknikerna tillförs organiskt material kontinuerligt vilket gör att både lerjorden och sandjorden med tiden får en högre mullhalt, bättre struktur och näringsinnehåll.

Läs mer och täckodling under ’Vår – Täckodla’, om no dig under ’Anlägga utan att gräva’ och om jord under ’Vår – Jorförbättring’ och ’Sommar – Odla jorden’.

Att göra på hösten ibland kan man behöva gräva

Det kan dock finnas situationer där man ändå vill bearbeta sin lerjord med grävning. Vid extremt styv lera kan djupgräving behövas, se ’Höst – Nya odlingsytor’. Med djupgrävning får du också snabbare en bra odlingsjord om du har lerhaltig jord.

Eftersom lerjordar håller näring bra passar det bra att gräva och jordförbättra på hösten. Gödsel blandas med jorden i samband med grävningen. På våren sprängs klumparna av frosten. Vårgödsling av lerjord fungerar dåligt eftersom man inte vill gräva i jorden då.

Sandjord ska inte gödslas på hösten eftersom näringen då kan läcka ut. Den behöver heller inte grävas på hösten.