Höst – Ta frö

Ta egna fröer från dina grönsaker

Det är lätt och tacksamt att ta frön från egenodlade grönsaker och det finns många skäl till att göra det. Det är till exempel en kulturgärning – du hjälper till att bevara kultur- och standardsorter som annars riskerar att försvinna, det ger dig garanterat giftfria fröer, du kan njuta av att många grönsaker har dekorativ blomning och dessutom spar du pengar och det är roligt att kunna byta frön med andra.

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på när du tar frö från egenodlade grönsaker

Grönsaker kan vara ett-, två- eller fleråriga  och de är antingen självbefruktande eller korsbefruktande.

  • Tomat, chili, bönor och ärter är exempel växter som är enkla och bra att ta frö från.
  • Vissa grönsaker är ettåriga och ger frö första året, som till exempel tomater. Andra är tvååriga och behöver en andra säsong i jorden för att sätta frö. Morot är till exempel tvåårig. Det betyder att de växer och etablerar sig år ett, för att sedan blomma och sätta frö år två. Vissa växter är perenna och ger frö varje år.
  • Vill man ska vara säker på att få samma sort som plantan man tog frön från ska växten vara självpollinerande och inte korspollinerande.
  • Självpollinerande växter befruktas av pollen från den egna blomman och korspollinerande från pollen från en annan blomma. För de självbefruktande kan olika sorter inom arten växa ganska nära varandra utan att det är någon stor risk för korsning. Exempel på självpollinerande växter är tomat, chili och bönor.
  • För de korspollinerande däremot kan pollen spridas långt och man kan inte vara säker på att få samma sort i frö om det finns flera olika sorter i närheten. Exempel på korspollinerande växter är kålväxter, gurkväxter och majs.

Det enklaste är därför att ta frö från grönsaker som är ettåriga och självbefruktande. De sätter frö första året och avkomman blir densamma som plantan du tagit frö ifrån.


Undvik egna frön från F1 hybrider

Undvik att använda frön som är tagna från F1 hybrider. F1 hybrider är mycket vanliga och de tas fram genom att korsa två föräldrar från genetiskt olika sorter eller arter för att åstadkomma särskilda egenskaper. F1 betyder att fröerna är första generationen efter korsningen. Egenskaperna hos F1-hybrider är stabila vilket innebär att varje gång du köper frö för just den sorten kommer resultatet bli detsamma. Men, om man tar egna frön från en F1-hybrid kommer nästa generation inte att få samma egenskaper som hos plantan man tog frön från. Egenskaperna från de avlade föräldrarna slår igenom och ger oftast dåliga resultat. Det är dessutom vanligt att hybriderna är sterila.


Mer hjälp i Växtbiblioteket:

Information om ifall respektive gröda är ett- eller flerårig finns på växtkorten i ’Växter A-Ö’.