Sommar – Hur mår grönsakerna i köksträdgården?

När växterna inte ser ut att må bra. Växterna mår dåligt - en slokande chiliplanta

Vi vill ju alla ha frodiga friska plantor som ger en bra skörd men det är inte alltid det blir så. Växterna signalerar ganska tydligt vad som är felet – genom att vara observant kan man avhjälpa problem i ett tidigt skede.

Vad växterna behöver för att må bra är solljus, vatten, syre och näring. Förutom att uppfylla växternas basala behov behöver du som odlare också hålla koll så att de inte drabbas av sjukdomar eller skadedjur läs mer i avsnitt ’Skydda mot skadedjur’ och ’Skydda mot sjukdomar’.

Ta gärna för vana att ta en kort sväng i din odling varje dag för att se hur växterna mår.

Titta efter det här:

Slokande blad

Orsaken är akut vattenbrist vilket i sin tur kan bero på:

 • Torka, det vill säga för lite vatten
  Åtgärd: Vattna mer
 • Övervattning -> syrebrist i jorden
  Åtgärd:  Låt torka upp eller dränera
 • Kall jord på grund av för tidig utplantering -> kalla rötter som inte kan ta upp vatten
  Åtgärd: Täck med fiberduk eller om möjligt senarelägg utplanteringen

 • För mycket näring eller hög salthalt
  Åtgärd: Byt växtplats


Dålig tillväxt och små gröna blad

 • Orsaken är för lite vatten under längre tid.
  Åtgärd: Öka vattningen


Torra bruna bladkanter eller spetsar

 • Orsaken är troligen för lite vatten men kan också bero på brist på kalium
  Åtgärd: Börja med att öka vattningen


Dålig tillväxt och små gula blad

Orsaken är troligtvis kvävebrist men kan också bero på bladlöss.

Kvävebrist kan bero på:

 • För lite näring i jorden
  Åtgärd: Gödsla med kväverik näring t.ex guldvatten, nässelvatten eller lakvatten från Bokashi
 • Blöt jord, det kan antingen vara alltför lerhaltig jord eller högt grundvatten
  Åtgärd:  Jordförbättra (se avsnitt ’Vår – Jordförbättra’) alternativt låt torka upp eller dränera


Äldre blad gulnar och faller av

Orsaken är troligen kvävebrist vilket i sin tur kan bero på:

 • För lite näring i jorden
  Åtgärd: Gödsla med kväverik näring t.ex guldvatten, nässelvatten eller lakvatten från Bokashi.
 • Blöt jord, det kan antingen vara alltför lerhaltig jord eller högt grundvatten
  Åtgärd:  Jordförbättra alternativt låt torka upp eller dränera


Mycket stor bladmassa, mörkgröna lite sladdriga blad

Orsaken är för mycket kväve

 • För mycket näring i jorden pga för mycket grundgödsling, för mycket kväve i gödslet eller för mycket övergödsling
  Åtgärd:  Pausa näringsgivorna eller byt växtplats