Sommar – Odla jorden

odla jorden - förbättra din jord

För att undvika sjukdomar och skadeinsekter är det bästa man kan göra att ha en riktigt bra jord med mycket liv. När man pratar om biologisk mångfald menar man normalt liv ovan mark men det är också minst lika viktigt med livet i jorden.

I en kubikmeter kan det finnas flera kilo rundmaskar, insektslarver, hoppstjärtar mm. I en levande jord finns dessutom mängder av mikroorganismer, såsom bakterier och svampar. De nyttiga mikroorganismerna förhindrar till exempel svampsjukdomar.

Det är också organismerna i jorden som förvandlar döda djur och växter till jord och näring. När det finns tillräckligt med näring stärks växterna och blir mindre mottagliga för sjukdomar.

Så här skapar du en frisk jord med mycket mikroliv

Det finns många olika tekniker för att skapa en frisk och levande jord som förhindrar sjukdomar och skadeinsekter:

  • Blanda i trädgårdskompost eller Bokashi i jorden (läs avsnitt ‘Vår – Jordförbättra’
  • Gödselvattna med gödselvatten på nässlor, vallört och åkerfräken. Åkerfräken innehåller kisel som hjälper mot svamp och mögel. Läs mer i avsnitt ‘Övergödsla’
  • Täckodla och skapa en bra miljö för livet i jorden och minska risk för vissa skadeinsekter som till exempel kålflugan. Läs avsnitt ‘Täckodla’.
  • Tillämpa växelbruk. Vissa sjukdomar är jordbundna och uppstår om man odlar samma gröda år efter år. Det finns också skadeinsekter som övervintrar i jorden (kålgallmygga, kålfluga, lökfluga). Växla helst plats där du odlar en gröda så att det är minst 4 år innan du odla en den på samma plats. Detta gäller inte snabbväxande grödor som till exempel sallat och spenat. Har du lite plats kan du byta ut jord alternativt undvika vissa grödor vissa år. Läs mer i avsnitt ’Växtföljd och samodling’.

Så här får du starka och motståndskraftiga växter

Genom att stärka växterna blir de friskare och mer motståndskraftiga:

  • Så och plantera vid rätt tidpunkt. Då man sår vid rätt tid får plantorna en bra start och växer snabbt förbi det känsliga småplantstadiet då de lätt utsätts för angrepp
  • Bevattna i rätt tid och med rätt mängd. Växterna stressas av vattenbrist och blir mer mottagliga för sjukdomar och skadeinsekter. Vatten behövs av mikroorganismerna. Vissa skadeinsekter som till exempel jordflyn föredrar torr jord. Läs mer i avsnitt ‘Vattna under sommaren’
  • Förodla och sätt ut större plantor
  • Använd resistenta sorter
  • Mångfald är alltid bra så samodla gärna. Studier visar att mängden skadeinsekter minskar när man odlar flera grödor tillsammans. Läs mer i avsnitt ’Växtföljd och samodling’.
  • Täck med insektsnät. Kålplantor kan täckas med insektsnät för att förhindra problem med kållarver


Mer hjälp i Växtbiblioteket

Information om vilka växter som en viss gröda trivs med hittar du på växtkortet i växtbiblioteket ’Växter A-Ö’. På respektive växtkort kan du under avsnittet ‘Vanliga problem’ också läsa mer om sjukdomar och skadedjur för respektive växt.

I ’Växter A-Ö’ finns en filtreringsfunktion där du kan välja att filtrera växterna efter växternas vattenbehov.