Sommar – Vattna smart på sommaren

vattna vattning

Det kan vara bra att tänka på att jorden i krukor och pallkragar torkar ut snabbare än jorden i trädgårdslandet. Hur bra jorden i din trädgård håller vattnet beror på om du har en lerjord eller en sandjord i trädgården. En lerjord behöver du inte vattna lika ofta som en sandjord.

På försommar och sommar kan du behöva du vattna mer än du gjort under våren. På våren finns det mycket ackumulerad fukt i jorden och växterna har inte heller hunnit utveckla så stort bladverk eller rotsystem. Under sommaren är det också mer fukt som avdunstar från växterna när de har stora blad och temperaturen är varmare, vilket gör att du behöver vattna mer. Då gäller det att vattna smart.


Spara på vatten

Det blir allt varmare och torrare och att spara på vattnet vid odling allt viktigare. Vid torra somrar kan vattningsförbud leda till att du inte får använda dricksvatten för att vattna. Genom att täckodla, ta vara på regnvatten, vattna endast växter som måste vattnas kan du lyckas med din odling med mycket lite bevattning.

Med täckodling behövs inte så mycket bevattning eftersom täckmaterialet hindrar att fukten avdunstar, men tomat, gurka och squash är vattenkrävande och behöver oftast extra vatten.


När du vattnar, vattna på rätt sätt och vid rätt tillfälle

 1. Om du vattnar ovanifrån, vattna rejält och sällan
  Det är viktigt att rötterna blir rejält blöta när du vattnar. Vattnar man för lite finns risk att plantans rötter inte söker sig neråt för att söka vatten och att man på så vis försvagar plantan. För att vattnet ska tränga ner djupt i jorden där rötterna finns måste du vattna rikligt, men ganska långsamt.

  Vattna därför gärna med vattenspridare eller droppslang. Våra vanliga grönsaker och blommor behöver ungefär 30 millimeter vatten per vecka. Att låta spridaren gå 30–40 minuter (tills vattenmätaren visar 10–15 mm) är ett bra sätt att vattna effektivt eftersom det då brukar räcka med 1–2 vattningar per vecka om det inte är värmebölja.

  Om du använder vattenkanna är det lagom med 2-4 kannor per pallkrage och gång och vattna sakta så att vattnet kan tränga ner i jorden.

  Ofta behöver man vattna mer än man tror. Är du osäker på om jorden är genomfuktig kan det vara bra att sticka ner fingret helt i jorden för att se så att vattnet verkligen trängt ner djupt ner i jorden.

 2. Vattna vid rätt tillfälle
  Det bästa är om man kan undvika att vattna mitt på dagen eller på kvällen. På dagen då det är varmt avdunstar mycket av vattnet. Om du vattnar på kvällen skapar du bra förutsättningar de nattaktiva mördarsniglarna som gillar fukten. Dessutom är det så, att när man vattnar ovanifrån, stänker partiklar från jorden upp på blommor och grönsaker. Partiklarna innehåller svampsporer och om växterna inte hinner torka innan natten får sporerna tid att växa till och växterna kan drabbas av svampangrepp.

  Vattna därför helst på morgonen eller direkt när du kommer hem från jobbet så att växterna hinner torka innan kvällen.

 3. Vattna gärna när det regnar
  Ett bra tips är att vattna när det regnar. Jorden fungerar som en disktrasa och suger upp vatten bättre när den är fuktig jämfört med när den är helt torr. Utnyttjar du regnvattnet och den fuktiga väderleken kommer det extra vatten du tillför att tränga ner i jorden ordentligt istället för att rinna av och avdunsta när det träffar marken. Dina växter tycker dessutom om när vattnet håller samma temperatur som luften.
 4. Hindra jorden från att torka ut
  En jord som är mullhaltig och därmed innehåller mycket organiskt material binder fukten i jorden. Om du valt att täckodla behöver du inte vattna lika mycket eftersom täckmaterialet hindrar fukten från att avdunsta.
 5. Droppbevattning – jämn fuktighet hela tiden
  Om du odlar mycket kan det vara värt att investera i solcellsdriven droppbevattning som du kopplar till en tunna med regnvatten. Då vattnas växterna varje dag får en jämn och regelbunden vattengiva. Droppbevattningen kan också ske närsomhelst under dagen eftersom slangen ligger precis på jordytan under bladen, eller är nedgrävd och därför tillför vattnet direkt i jorden.

Summering:

 • Täckodling minskar vattenbehovet
 • Vattna allra helst på morgonen. Kvällstid är också ok, men kan locka till sig sniglar och växterna drabbas lättare av svampangrepp. Undvik att vattna mitt på dagen
 • Vattna 1-2 gånger per vecka och vattna mycket varje gång. Totalt 30 mm per vecka om det inte är mycket varmt. Då kan det behövas mer
 • Vattna gärna när det regnar


Mer hjälp i Växtbiblioteket

Det är smart att plantera växter med liknande vattenbehov intill varandra. I ’Växter A-Ö’ finns en filtreringsfunktion där du kan välja att filtrera växterna efter växternas vattenbehov.