Vår – Vattna på våren

Vattna sådder på våren

Lagom med vatten är en av de viktigaste faktorerna för att växterna ska utvecklas och kunna ta upp näring.

Vattna vid direktsådd

Vid direktsådd i din odling på våren – vattna först jorden innan du sår dina frön (se avsnitt ’Så direkt’). Vattna därefter en gång till efter att fröna såtts och täckts med jord. Var noga med att vattna med mjuk stråle så att inte fröna spolas iväg. Därefter vattnar du någon eller några gånger i veckan beroende på väderlek med mjuk stråle.


Vattna vid utplantering av små plantor

Vid utplantering av pluggplantor eller förodlade växter i små krukor behöver man vattna ofta för att plantorna ska etableras sig. Se till att jorden är helt genomvattnad innan utplantering och vattna därefter varje dag i en vecka. Vattna med ett strilmunstycke med mjuk stråle runt om plantorna så att de inte sköljs bort eller skadas av vattenstrålen. När plantorna växt till sig och ser stadiga ut kan vattningen glesas ut successivt och efter ett par veckor kan de vattnas som resten av odlingen.


Vattna vid utplantering av större plantor

Vid utplantering av förodlade plantor i större kruka som planterats om flera gånger kan man gärna vattna ordentligt i planteringshålet. Se också till att jorden är ordentligt genomvattnad i krukan innan utplantering. Vattna därefter varje, varannan eller var tredje dag i någon vecka tills plantan har etablerat sig och därefter som resten av odlingen.


Vattna efter etablering

När alla växter är utplanterade och sådda i dina pallkragar gäller det att vattna lagom. Det är bättre att vattna mer sällan och mycket än att dutta ofta eftersom du vill att rötterna ska söka sig nedåt i jorden. Vattna gärna tidigt på morgonen eller på kvällen. Undvik att vattna mitt på dagen eftersom stora delar av vattnet avdunstar. Läs mer om vattning efter etablering i avsnittet ‘Vattna under sommaren’.

Olika växter har olika stort behov av vatten. Växter som växer snabbt och ger stor skörd som t ex squash och sallat behöver mer vatten jämfört med t ex potatis som ofta inte behöver vattnas alls. I växtbiblioteket ’Växter A-Ö’ kan du sortera fram växter med olika vattenbehov. Det kan vara smart att plantera växter som vill ha mycket eller lite vatten bredvid varandra.

Samla gärna upp vatten från hustak i vattentunnor. Tunnan kan kopplas till en enkel anläggning med droppbevattning som styrs av solceller. Droppbevattningen vattnar jorden direkt under plantorna. De fungerar väl och gör att du inte måste passa din odling lika mycket.


Mer hjälp i Växtbiblioteket

I ’Växter A-Ö’ finns en filtreringsfunktion där du kan välja att filtrera växterna efter vilka som går att så på hösten och även efter växternas vattenbehov.