Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Odlingsplanering – så här gör du

Vissa av oss gillar att planera och andra tar det lite mer som det kommer. Oavsett, så kommer man att tacka sin lyckliga stjärna om att man lade ner lite tid på att planera vad som ska sättas var och när. Det kan kännas lite krångligt, men lite odlingsplanering på våren sparar både tid och pengar, och en hel massa onödig stress senare under säsongen.

För att skapa en odlingsplan behövs lite tankearbete, lite mätning och några anteckningar för att besvara frågorna…

 • Var?
 • Vad?
 • Hur mycket?
 • När?

I denna artikel tänkte vi gå i igenom frågorna i tur och ordning för att hjälpa dig som vill planera din odling så att du har en plan som fungerar för dig på den plats där du odlar.

VAR - Steg 1

Mät upp och gör en enkel skiss över alla dina odlingsytor.

 • Pallkragar
 • Odlingslådor
 • Bäddar på friland
 • Större krukor

Anteckning: En skiss över dina odlingsytor där du ritat in längd och bredd på respektive odlingsyta.

VAR - Steg 2

För att komma vidare med frågan var är det dags att fundera lite på förutsättningarna på platsen där du odlar.

Anteckning: Noteringar över de förutsättningar som gäller för din odlingsplats

VAD - Steg 1

För att besluta om vad du vill odla är det viktigaste att fundera igenom vad du gillar att äta – för det är viktigt att odla och skörda grönsaker, ätbara blommor och kryddväxter som man själv tycker om. Tänk även igenom vilka erfarenheter du har som odlare och hur mycket tid du vill lägga ner på din odling.

 • Vad gillar du att äta. Odla det du gillar!
 • Är du erfaren eller nybörjare
 • Vill du odla endast grönsaker eller blanda upp med blommor
 • Vill du så direkt eller förodla plantor

Ett verktyg för att kunna filtrera och sortera bland olika grödor och välja de som passar dina förutsättningar finns i växtbiblioteket.

Anteckning: En lista med de grönsaker, ätbara blommor och kryddväxter du vill odla

HUR MYCKET - Steg 1

Gå tillbaka till skissen du gjorde över dina odlingsytor.

 • Dela ytan i olika avdelningar är du vill så/plantera dina grönsaker
 • Mät upp längd och bredd för ytan där varje gröda ska växa
 • Sätt helst växter som trivs tillsammans nära varandra. Se rubriken Samplanteringsväxter och Trivs inte med på grönsakskorten i Odla ätbarts växtbibliotek
 • Det är en god idé att rotera växtplatsen för olika växter år från år för att undvika sjukdomar och skadedjur. Att rotera växterna i odlingen enligt en förutbestämd ordning kallas för växtföljd

För att räkna ut hur många frön och plantor som behövs i din odling behöver du de olika plantornas rad- och plantavstånd:

Plantavstånd:
Avståndet mellan mittpunkten av en planta till nästa plantas mittpunkt. Avståndet är olika för olika grönsaker men också för olika sorter så läs på fröpåsen

Radavstånd:
Avståndet mellan mittpunkten av två rader. I pallkrage eller mindre bädd där du inte behöver gå mellan raderna kan du använda plantavståndet som radavstånd

Anteckning: Plant- och radavstånd för de grödor du vill odla

HUR MYCKET - Steg 2

Nu ska vi räkna ut hur många plantor och frön du behöver.

 • Mät ut radens längd där du vill odla din gröda i cm
 • Dividera radens längd med plantavståndet (i cm) för den sort du vill odla = antalet frön eller plantor du behöver
 • Mät odlingsytans bredd i cm och dividera med radavståndet i cm
 • Multiplicera antalet rader med antal frön/plantor per rad
Anteckning: Antalet frön och plantor per gröda.
 

HUR MYCKET - tips!

För att räkna fram antal frön och plantor kan det vara bra att ha en lista med plant- och radavstånden för våra vanligaste grönsaker att utgå ifrån. Vi vill tipsa om Lena Israelssons bok – Odla året om. Där finns det finfina listor för en mängd grönsaker.

Det går också att hitta rad och plantavstånd på växtkorten i Odla ätbarts växtbibliotek.

Nu har du sammanställt:

 • Hur stor odlingsyta du har
 • Dina odlingsförutsättningar
 • Vad du vill odla
 • Hur mycket av varje grönsak

Nu är det NÄR kvar, innan du har en komplett odlingsplanering

NÄR - Bra begrepp att känna till

Såplan:
En såplan är en förteckning över hur mycket, var och framför allt när du ska så/förodla/plantera ut dina olika grödor

Dagar från sådd till skörd:
Det antal dagar det tar för en gröda att utvecklas från frö till skördeklar

Dagar från sådd till utplantering:
Det antal dagar det tar från sådd tills att det är dags att plantera ut den förodlade plantan

Odlingszon:
Odlingsförutsättningarna när det gäller temperatur skiljer sig för olika platser i vårt avlånga land. Enligt Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna.

Risken för frost är över:
På olika ställen i landet är det risk för frost olika länge på våren. Den tidpunkt när risken för frost är över styr när du kan plantera ut dina grönsaker. Olika grödor är också olika frostkänsliga.

Tidigaste utplantering:
Det datum då du tidigast kan plantera ut grödan i din odlingszon

Jorden reder sig:
Detta begrepp anges ofta på fröpåsar eller i odlingsbeskrivningar. När jorden rett sig på våren har den värmts upp och torkat upp så pass mycket att den inte klibbar fast på spaden då du gräver och den går att bearbeta.

Jordtemperatur:
Jordtemperatur är temperaturen en bit ner i jorden och kan enkelt mätas med en jordtermometer. Vissa grödor klarar inte allt för kalla jordtemperaturer.

NÄR - Steg 1

Nu är det dags att bestämma sista frost kan du ta hjälp vår guide. Den hittar du här: Odla ätbarts guide till sista frost.

Notera även ner de förutsättningar med avseende på tidpunkt som gäller för de grönsaker du vill odla. När är tidigaste tillfälle för direktsådd och vilka krav har plantan för att den ska överleva vid utplantering?

Exempel på saker att tänka på:

 • Vissa grönsaker tål kyla och andra måste sås/planteras ut när risken för frost är helt över
 • Vissa grönsaker tar hela säsongen på sig att mogna medan andra mognar snabbt

Anteckning: Datum för sista frost för din odling och vad som gäller med avseende på temperatur för de grödor du vill odla

NÄR - Steg 2

Titta i din kalender för att se när du har tid för att så, plantera ut och skörda. Det är viktigt att planera odlingen så att du hinner med i början av säsongen och är på plats och har möjlighet att ta hand om dina grönsaker när det är dags att skörda.

Anteckning: Under vilka perioder passar det dig att så, plantera ut och skörda

NÄR - Steg 3

Nu är det dags för sista steget. Att göra en såplan för de grönsaker och blommor du har i din grönsakslista.

Nedan har vi gjort ett enkelt exempel för tre grönsaker – rädisa, grönkål och sockerärt. Rädisa och sockerärt direktsås medan grönkål behöver förodlas. Sista frost för vår odlingsplats är 15 maj och jorden reder sig i mitten till slutet av april. I tabellen har vi noterat:

 • Förodling eller direktsådd (eller både ock)
 • Tidigaste tid för sådd/ utplantering (t ex när jorden rett sig, efter sista frost, vid jordtemp x gr)
 • Antal frön/plantor
 • Antal dagar från sådd till utplantering
 • Antal dagar från sådd till skörd
 • Då vi vill skörda
  • Vi vill skörda mina rädisor så tidigt som möjligt
  • I mitten av sommaren är vi inte hemma så vi vill skörda grönkål och sockerärtor tidigast från mitten av augusti

Nu är det bara att räkna baklänges baserat på antal dagar från sådd till skörd och antal dagar från sådd till utplantering och föra in datumen i såplanen.

Bra gjort! Din odlingsplan är klar.

Lycka till med odlingen!

Hjälp med odlingsplaneringen?

Om du skulle vilja få automatisk hjälp med att beräkna antal frö/plantor och får en automatiskt genererad såplan baserad på sista frost för platsen där du odlar kan du bli medlem hos oss och göra din odlingsplanering i verktyget Min köksträdgård, läs mer här.

App och medlemskap

Odla i lugn och ro?

Smarta verktyg och odlingsråd som förenklar och tar dig steg för steg från sådd till skörd.

Växtbibliotek

Från sådd till skörd

Pålitliga och beprövade odlingsråd för över 100 ätbara grönsaker, blommor, kryddväxter och bär. Gratis.

Vi har gjort en app...

För att du alltid ska kunna ha våra odlingsråd med dig i fickan!

LADDA NER GRATIS HÄR

iPhone
Android

Vi har gjort en app...

För att du alltid ska kunna ha våra odlingsråd med dig i fickan!

LADDA NER GRATIS HÄR