Vad får du med Odla ätbart Premium?

En smart odlingsplan som automatiskt räknar ut vad som är dags att göra just nu i din odling.


Överblick och status i odlingen för dina växter och odlingsplatser.


Enkel dokumentation av dina sådder och sorter år från år.Alla funktioner

Gratis

Premium


Odlingsråd för + 100 växter


Växtbibliotek med avancerad filtrering


Allmänna odlingsråd för din trädgård


Utvalda tips för dig


Spara de växter du odlar


Starta nya sådder för dina växter efter hand


Spara platser och placera ut dina växter


Få överblick över din odling


Se och spara datum för dina sådder och plantor


Se status dina sådder och plantor


Få en smart odlingsplan med automatiska påminnelser


Få en automatisk såkalender för dina växter


Dokumentera dina växter, sorter och platser från år till år

39 kr per månad