Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Vår – 4. Förbered odlingsbädden

Så snart frost och snö har försvunnit från marken kan du börja förbereda din odlingsbädd genom att kratta undan täckmaterial så att solens strålar kommer åt jorden och kan värma upp den.
Instruktion, så här bygger man en odlingslåda - förbereda odlingsbädd

När jorden reder sig kan den bearbetas

Du kan börja förbereda din odlingsbädd – dvs. jorden i din odling kan börja bearbetas så snart jorden reder sig. Att jorden reder sig är ett vanligt begrepp i odlingssammanhang och det betyder att tjälen har gått ur marken och jorden är tillräckligt uppvärmd och torr för att den ska kunna bearbetas. När detta sker beror på var i landet du bor, vilken typ av jord du har och hur varmt och torrt det är i just din trädgård. Du kan själv testa om jorden har rett sig genom att ta upp en handfull med jord och se om den kan smulas.

När jorden reder sig kan du börja dina förberedelser inför odlingssäsongen.


Täckodla för hälsosam jord

Vid odling eftersträvas en porös, lagom vattenhållande jord som ger plantorna god tillgång till både luft, vatten och näringsämnen från jorden. En sådan jord innehåller mycket organiskt material – dvs. har en hög mullhalt.

På Odla ätbart förespråkar vi så kallad ’No dig’ (ingen grävning). Det är en odlingsteknik som går ut på att man inte ska störa de naturliga processerna med nyttodjur och mikroorganismer som arbetar med nedbrytning på olika jorddjup. Läs mer i avsnittet om Täckodling’.


Så här förbereder du din odlingsbädd eller pallkrage

  1. Kratta undan täckmaterial. När man förbereder en täckodlad yta på våren krattar man alltså undan det täckmaterial och de växtrester som finns kvar efter vintern och lägger åt sidan eller på komposten.
  2. Därefter gödslas jorden (se avsnittet om Jordförbättring) och luckras.
  3. Även för täckodling är det bra att lufta och luckra upp jorden en aning. Luckring kan göras med en grep eller bredgrep. Med hjälp av denna kan jorden luckras utan att ekosystemet förstörs. För att luckra jorden med grep sticker du ner grepen rakt ner i jorden och för grepen fram och tillbaka några gånger och lyfter lätt på det jordlager som grepen får med sig. Lyft inte upp jordkokan helt. Vänd inte heller på jorden.

    Odlingsteknik med bredgrep - beskrivande bild om hur man använder en bredgrep för att luckra jorden.

  4. När jorden är jordförbättrad och luckrad krattas ytan där du vill så slät. Om jorden innehåller stora kokor kan du slå sönder dessa med krattan eller smula sönder dem med handen. Att jordytan är finfördelad, slät och jämn gör det lättare att dra upp jämna rader för dina sådder och du säkrar att alla frö får fin jordkontakt.


Falsk såbädd och täckodling

För att förbättra ytterligare för dina sådder kan du göra en ’falsk såbädd’ Det innebär att odlingsbädden förbereds för odling med luckring och gödsling och sen lämnas i ca två veckor. De ogräsfrön som finns i jorden får då tid att gro och kan enkelt rensas bort. På så sätt fås en ogräsfri ytjord där de nya plantorna ska växa upp.

Låt täckmaterialet ligga lite vid sidan av raderna där du sått så att plantorna kan komma upp utan att hindras av någonting. När plantorna är lite större kan täckmaterialet läggas helt intill. Läs mer om täckmaterial under avsnittet ‘Täckodling’.


Mer hjälp i Växtbiblioteket:

I ’Växter A-Ö’ finns en filtreringsfunktion där du kan välja att filtrera på vilka växter som trivs i olika typer av jord.


Planeringshjälp för Odla ätbarts medlemmar:

Som medlem i Odla ätbart app får du tillgång till en kalender där du får överblick över när du kan så och plantera ut för de växter du valt i ’Mina valda’. På så vis vet du när det börjar bli dags att förbereda dina pallkragar.

Du får också en personlig att-göra lista där du får tips om när det är dags att så utvalda växter där du bor i Sverige.

App och medlemskap

Odla i lugn och ro?

Smarta verktyg och odlingsråd som förenklar och tar dig steg för steg från sådd till skörd.

Växtbibliotek

Från sådd till skörd

Pålitliga och beprövade odlingsråd för över 100 ätbara grönsaker, blommor, kryddväxter och bär. Gratis.

Vi har gjort en app...

För att du alltid ska kunna ha våra odlingsråd med dig i fickan!

LADDA NER GRATIS HÄR

iPhone
Android

Vi har gjort en app...

För att du alltid ska kunna ha våra odlingsråd med dig i fickan!

LADDA NER GRATIS HÄR