Sök
Stäng denna sökruta.
Avsnitt 4 of 12
Pågående

Förbered dina odlingsbäddar

Så snart frost och snö har försvunnit från marken kan du börja förbereda dina odlingsbäddar genom att kratta undan täckmaterial så att solens strålar kommer åt jorden och kan värma upp den.

Instruktion, så här bygger man en odlingslåda - förbereda odlingsbädd

När jorden reder sig kan den bearbetas

Du kan börja förbereda din odlingsbädd – dvs. jorden i din odling kan börja bearbetas så snart jorden reder sig. Att jorden reder sig är ett vanligt begrepp i odlingssammanhang och det betyder att tjälen har gått ur marken och jorden är tillräckligt uppvärmd och torr för att den ska kunna bearbetas. När detta sker beror på var i landet du bor, vilken typ av jord du har och hur varmt och torrt det är i just din trädgård. Du kan själv testa om jorden har rett sig genom att ta upp en handfull med jord och se om den kan smulas.

När jorden reder sig kan du börja dina förberedelser inför odlingssäsongen.

Täckodla för hälsosam jord

Vid odling eftersträvas en porös, lagom vattenhållande jord som ger plantorna god tillgång till både luft, vatten och näringsämnen från jorden. En sådan jord innehåller mycket organiskt material – dvs. har en hög mullhalt.

På Odla ätbart förespråkar vi så kallad ’No dig’ (ingen grävning). Det är en odlingsteknik som går ut på att man inte ska störa de naturliga processerna med nyttodjur och mikroorganismer som arbetar med nedbrytning på olika jorddjup. Läs mer i avsnittet om Täckodling’.

Så här förbereder du dina odlingsbäddar eller pallkragar

  1. Kratta undan täckmaterial. När man förbereder en täckodlad yta på våren krattar man alltså undan det täckmaterial och de växtrester som finns kvar efter vintern och lägger åt sidan eller på komposten.
  2. Därefter gödslas jorden (se avsnittet om Jordförbättring) och luckras.
  3. När jorden är jordförbättrad och luckrad krattas ytan där du vill så slät. Om jorden innehåller stora kokor kan du slå sönder dessa med krattan eller smula sönder dem med handen. Att jordytan är finfördelad, slät och jämn gör det lättare att dra upp jämna rader för dina sådder och du säkrar att alla frö får fin jordkontakt.
  4. Även för täckodling är det bra att lufta och luckra upp jorden en aning. Luckring kan göras med en grep eller bredgrep. Med hjälp av denna kan jorden luckras utan att ekosystemet förstörs. För att luckra jorden med grep sticker du ner grepen rakt ner i jorden och för grepen fram och tillbaka några gånger och lyfter lätt på det jordlager som grepen får med sig. Lyft inte upp jordkokan helt. Vänd inte heller på jorden.
Odlingsteknik med bredgrep - beskrivande bild om hur man använder en bredgrep för att luckra jorden.

Falsk såbädd och täckodling

För att förbättra ytterligare för dina sådder kan du göra en ’falsk såbädd’ Det innebär att odlingsbädden förbereds för odling med luckring och gödsling och sen lämnas i ca två veckor. De ogräsfrön som finns i jorden får då tid att gro och kan enkelt rensas bort. På så sätt fås en ogräsfri ytjord där de nya plantorna ska växa upp.

Låt täckmaterialet ligga lite vid sidan av raderna där du sått så att plantorna kan komma upp utan att hindras av någonting. När plantorna är lite större kan täckmaterialet läggas helt intill. Läs mer om täckmaterial under avsnittet ‘Täckodling’.

Mer hjälp i Växtbiblioteket

I ’Växter A-Ö’ finns en filtreringsfunktion där du kan välja att filtrera på vilka växter som trivs i olika typer av jord.

Här hittar du hjälp med planeringen av din odling

Som medlem i Odla ätbart app har du tillgång till en kalender där du får överblick över när du kan så och plantera ut för de växter du valt appen eller Min köksträdgård. På så vis vet du när det börjar bli dags att förbereda dina odlingsbäddar.

I appen får du också en personlig att-göra lista där du får tips om när det är dags att så utvalda växter där du bor i Sverige.