Sök
Stäng denna sökruta.
Avsnitt 10 of 12
Pågående

Täckodling

På Odla ätbart förespråkar vi täckodling och så kallad ’No dig’ (ingen grävning). Det är en odlingsteknik som går ut på att man inte ska störa de naturliga processerna i jorden.

täckodling

Därför förespråkar vi täckodling

Nyttodjur och mikroorganismer som arbetar med nedbrytning av organiskt material i jorden lever på olika jorddjup. Med No dig förespråkas att lämna de olika jordlagren intakta och störa så lite som möjligt – dvs. att i möjligaste mån undvika att gräva. Istället arbetar man efter en metod som efterliknar naturen där man inte gräver och blandar om i jorden och där jorden under odlingssäsongen täcks med organiskt material som tillförs ovanifrån (täckodling).

När maskar och andra mikroorganismer bryter ner det organiska materialet skapas en mullhaltig och porös jord med mycket näring och god vattenhållande förmåga. Vi tycker att detta är det bästa sättet är att odla och vi täcker våra odlingar med ett tjockt lager organiskt material. På detta vis får vi en hälsosam jord, fina skördar och behovet av bevattning minskar.

Så här gör du:

 1. Välja täckmaterial: När det gäller vilket täckmaterial man bör använda är det bästa att anpassa sig efter vad som finns tillgängligt på platsen där du odlar.
  Exempel på täckmaterial är:
  • Ofärdig kompost: Bryts ned på plats och tillför näring allteftersom
  • Hö eller ensilage: Bra näringsvärde men långsammare nedbrytning än gräs
  • Löv: Ger bra täckning, förbättrar strukturen på jorden och ger ett visst tillskott av kväve
  • Övrigt: Även andra material som till exempel spån, papper och flis kan användas men det är då viktigt att tillföra extra näring eftersom täckmaterialen använder kväve för nedbrytningen
  • Färskt gräsklipp (under sommaren): Mycket näringsrikt och lätt tillgänglig för många
 2. Sprid ut materialet runt plantorna eller utefter raderna där du direktsått. Ju mer finfördelat material desto mer lättjobbat. Täckmaterialet ska inte ligga helt intill plantorna utan lämna lite utrymme.

Fördelarna med täckodling

Fördelarna med täckodling är många. Fuktigheten hålls kvar i jorden och minskar behovet av bevattning. Kompostering kan ske på plats genom att du låter växtrester ligga kvar när du har rensat och näringen flyttas på så vis inte från växtplatsen, jorden förbättras av tillförseln av organiskt material och maskarna kan jobba på utan att huggas sönder av grävning. Dessutom får du mindre ogräs eftersom jorden inte ligger bar.

Vissa kan uppleva ett större problem med sniglar men vi brukar inte tycka att täckodlingen påverkar i större utsträckning.