Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.

Mull och mullhalt – vad betyder det egentligen?

Ofta pratar man om att man ska fokusera på att odla jorden för att få friska växter och att vi vill att jorden ska vara rik på mull för att växterna ska trivas och utvecklas. Men vad är mull och mullhalt och varför är det viktigt att ha en mullrik jord egentligen?
små sallatsplantor i jorden

Mullhalt och biologisk mångfald i jorden - hur hänger det ihop?

Jord innehåller olika proportioner av beståndsdelarna sand (mineralpartiklar med diameter 0,2-2 mm), lera (mineralpartiklar med diameter mindre än 0,002 mm), mull (organiskt material, dvs. döda nedbrutna växter och djur), luft, vatten, liv (som t ex daggmaskar).

Mull är alltså helt enkelt nedbrutna växt- och djurdelar i jorden. En hög mullhalt gynnar den biologiska mångfalden och mängden liv i jorden eftersom de små organismerna i jorden trivs när det finns organiskt material som de kan äta och bryta ner. Utan jordens organismer, som förvandlar döda djur och växter till jord och näring, skulle inga växter finnas. På en kvadratmeter kan det finnas flera kilo rundmaskar, insektslarver, hoppstjärtar och andra organismer. Dessutom finns där otaliga mikroorganismer, som bakterier och svampar.

Man eftersträvar så hög mullhalt som möjligt eftersom mullen alltså gör jorden mer näringsrik men mullen hjälper också till att behålla fukten i jorden och gör den porös och luftig.

Vill du läsa mer om biologisk mångfald i jorden finns en kort sammanställning från Lunds Universitet här>>.

Vill du öka mullhalten i jorden i din trädgård?

För att öka mullhalten i din egen jord hemma i trådgården kan du:

  • Försöka att minimera jordbearbetningen, dvs. gräva och blanda om i jorden så lite som möjligt i din trädgård. Det gynnar särskilt daggmaskarna vars gångar förstörs av grävning, och olika svampstrukturer i jorden som tar lång tid på sig att byggas upp igen efter grävning. Istället för att gräva kan du använda en grep (se bild nedan) för att försiktigt luckra jorden utan att blanda den.
  • Tillföra organiskt material i till jorden såsom kompost eller naturgödsel.
  • Att täckodla är ett tredje sätt att förbättra mullhalt och förutsättningarna för mikrolivet i jorden.

Vill du läsa mer?

Här finns några fler artiklar som också handlar om jord och jordhälsa. 

Förbered din odlingsbädd på våren >

Jordförbättra >

Täckodla >

Odla jorden >

App och medlemskap

Odla i lugn och ro?

Smarta verktyg och odlingsråd som förenklar och tar dig steg för steg från sådd till skörd.

Växtbibliotek

Från sådd till skörd

Pålitliga och beprövade odlingsråd för över 100 ätbara grönsaker, blommor, kryddväxter och bär. Gratis.

Vi har gjort en app...

För att du alltid ska kunna ha våra odlingsråd med dig i fickan!

LADDA NER GRATIS HÄR

iPhone
Android

Vi har gjort en app...

För att du alltid ska kunna ha våra odlingsråd med dig i fickan!

LADDA NER GRATIS HÄR